رسوب شناسی و چینه شناسی
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
جهاددانشگاهی واحد شهيدبهشتی گری نیکولز سید محمد زمانزاده - هوشنگ مهرابی - سعید میرزایی 1400 318 تابستان 1

کتاب مذکور در 24 فصل توسط نویسنده تدوین شده است که در برگیرنده سه موضوع رسوب شناسی )فصلهای 1 تا ۶ (، محیطهای رسوبی )فصل های 7 تا 18 ( و چینهشناسی )فصلهای 19 تا 24 ( است. در همان کتاب رسوب شناسی ذکر کردیم که این سه بخش از نظر واحدهای دانشگاهی ارائه شده برای دوره کارشناسی رشته زمین شناسی مجموعاً دربرگیرنده 3 درس مجزا است. به همین دلیل بر آن شدیم که این سه بخش را در 3 کتاب مجزا منتشر نماییم تا هم حجم مطالب ارائه شده در هر کتاب خیلی زیاد نباشد و حجم کتاب را افزایش  ندهد و هم به دلیل مستقل بودن هر درس، ضرورتی برای گرفتن هر سه کتاب برای افرادی که نیاز به آموزش موضوعات دیگر ندارند، وجود نداشته باشد. کتاب حاضر دربرگیرنده فصلهای مربوط به محیطهای رسوبی است که در انتها به فصلی در مورد تحولات پس از رسوبگذاری (عمدتا دیاژنز) ختم میگردد.

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پایه زمين شناسي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved