نوآوری در موزه و کارآفرینی اجتماعی(الگوییجدید برای دوره ای چالش برانگیز)
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران هیثم عید محمدجواد جامه بزرگی- سعیده میرزایی 1400 274 پاییز 1

کتاب «نوآوری در موزه و کارآفرینی اجتماعی» با در نظر گرفتن نقش بی ‏بدیل موزه ‏ها در جامعه، در پی بررسی نوآوری از چشم ‏انداز حوزۀ موزه است. این کتاب، از آغاز تا پایان، به صورت کلی به موضوع نوآوری در موزه و به‌طور خاص به نوآوری دیجیتالی در این حوزه می‏ پردازد.نویسنده با بهره‏ گیری از تئوری‏های نوآوری مطرح‌شده در حوزۀ مطالعات تجاری و کسب‏ وکار، ارائۀ مطالعات موردی موزه‏ های ملی کشورهای امریکا و انگلیس و همچنین نمونه‏ های متعددی از پروژه ‏های نوآورانۀ مرتبط با موزه در سراسر جهان، به صورت کاربردی به تبیین نوآوری در موزه و کارآفرینی اجتماعی می ‏پردازد. در نتیجۀ این تلاش‌ها، دکتر هیثم عید مدلی پژوهش‌محور در زمینۀ نوآوری در موزه ‏ها ارائه می‏ دهد که این قابلیت را دارد تا به‏ طور کامل یا نسبی در هر موزه‏ ای‌- صرف‏نظر از اندازه، موقعیت جغرافیایی، رسالت یا ماهیت مجموعه‏ های درون آن‌- اجرا شود. به این ترتیب، با استفاده از این الگو، نوآوری مفهومی سنجش‏ پذیر، تکرارپذیر و امکان‏پذیر برای شروع و اجرا در هر موزه ‏ای خواهد بود.‏

«نوآوری در موزه و کارآفرینی اجتماعی» با بهره‏ گیری از رشتۀ مطالعات موزه، که سرشار از اصطلاحات اساسی و چارچوب‌های مفهومی مرتبط با نوآوری است، در مطرح‌شدن ایده‏ه ای جدید و ایجاد زمینه‏ های مشترک با سایر رشته‏ ها تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین، مطالعۀ این کتاب به دانشگاهیان، پژوهش‌گران و فارغ ‏التحصیلان رشته‏ های موزه‏ داری، میراث فرهنگی، علوم انسانی دیجیتال و مطالعات بازرگانی توصیه می ‏شود. همچنین، مطالعۀ این کتاب برای کارمندان و کارشناسان شاغل در موزه در سرتاسر جهان بسیار مفید خواهد بود.

نوآوری در موزه و کارآفرینی اجتماعی 11

پیشگفتار 13

کتاب نامه 18

تقدیر و تشکر 19

مقدمه 23

پینوشت 30

کتاب‌نامه 30

فصل اول: نوآوری در موزه؛ رویۀ فعلی و آرزوهای آینده 31

مقدمه 31

نوآوری، بنگاه و رکود بزرگ 32

موزه‏ها در اشتیاق اجرای نوآوری 36

چالش‏ها در مسیر اجرای نوآوری در موزه‏ها 49

تعریف نوآوری در موزه 55

سطوح و اهداف نوآوری 55

انواع نوآوری 60

نتیجه‏گیری 66

پینوشت 67

کتاب‌نامه 67

فصل دوم: حذف مرزها و ظهور الگوی نوآوریِ باز 71

مقدمه 71

مفهوم نوآوریِ باز 72

نوآوریِ باز در موزه‏ها 85

مطالعۀ موردی: نوآوریِ باز در کوپر هیویت، موزۀ طراحی اسمیتسونیان 90

عملکرد دپارتمان دیجیتال و رسانه‏های نوظهور در موزۀ کوپر هیویت 92

ویژگی‌های الگوی نوآوریِ باز در دپارتمان دیجیتال و رسانه‏های نوظهور در کوپر هیویت، موزۀ طراحی اسمیتسونیان 99

منبع باز: قرارگیری کدهای منبع در دسترس برنامه‌نویسان 101

تعامل باز: تبادل اطلاعات فنی و کاربردی (درخصوص بازخوردهای داخلی و بازخوردهای دریافتی) 104

همکاری: کشف ظرفیت‏های داخلی، شناخت نیازها و انتخاب همکاری‏های هدف‌مند با سازمان‏های خارجی 112

نتیجه‏گیری 119

پی‌نوشت 120

کتاب‌نامه 120

فصل سوم: موزه بهمثابۀ بنگاهی اجتماعی انجام‌دادن کارهای درست و درست انجامدادن کارها 125

مقدمه 125

مفهوم بنگاه اجتماعی 127

بنگاه اجتماعی در موزه‏ها 141

مطالعۀ موردی 1: موزۀ ملی جنگ جهانی دوم، ایالات متحدۀ امریکا 157

مدل تجاری بنگاه‏ اجتماعی در موزۀ ملی جنگ جهانی دوم 159

نقش دیجیتال در مدل تجاری بنگاه اجتماعی موزه 163

پروژۀ «سفر من» در موزۀ ملی جنگ جهانی دوم 166

ایده‏پردازی 169

نمونهسازی اولیه 172

مطالعۀ موردی 2: موزه‏های سلطنتی جنگ، انگلستان 178

مدل تجاری بنگاه اجتماعی در موزه‏های سلطنتی جنگ 180

جایگاه دیجیتال در مدل تجاری بنگاه اجتماعی موزه‏های سلطنتی جنگ 181

محتوای دیجیتالی جدید 184

ایده‏پردازی و اجرایی‌کردن آن 185

نتیجه‏گیری 191

پینوشت 193

کتاب‌نامه 194

فصل چهارم: نوآوری اجتماعی و بازنگری در اهداف و اولویت‏های موزه‏ها 201

مقدمه 201

نوآوری اجتماعی 202

بازنگری اولویت‏ها و اهداف در موزه‏ها 208

تنوع نیروی کار و نوآوری اجتماعی در موزه‏ها 216

نوآوری اجتماعی دیجیتالی 221

ارتباط نوآوریِ باز، بنگاه اجتماعی و نوآوری اجتماعی 226

نتیجه‏گیری 229

پینوشت 230

کتاب‌نامه 231

فصل پنجم: الگوی نوآوری در موزه چارچوب نظری و کاربردهای عملی 235

مقدمه 235

مدل نوآوری موزه 236

نوآوریِ باز (استراتژی نوآوری) 237

بنگاه اجتماعی (مدل تجاری برای نوآوری) 240

نوآوری اجتماعی (هدف/ مقصود نوآوری) 243

مدل نوآوری موزه در موزه زندگی آنگلیای شرقی 249

کاربردهای مدل نوآوری موزه (مراحل و فرایندها) 254

مدل نوآوری موزه در موزۀ پسادیجیتال 259

جعبۀ شروع به کار نوآوری 262

نتیجه‏گیری 264

پینوشت 265

کتاب‌نامه 265

یادداشت پایانی 269

کتاب‌نامه 273

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2022 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved