روش تحقیق
نویسنده:
محمدرضا زین الدینی-الهام غفاری
مترجم:
-
سال نشر:
1400
صفحه:
246
نوبت چاپ:
1

 امروزه شاهد تغییرات فزاینده ای در جوامع و سازمان ها هستیم که در چگونگی مدیریت سازمان ها تأثیر گذاشته استاین تغییرات باعث شده که مدیران حساسیت بیشتری به مدیریت انسان ها در سازمان ها داشته      باشندتحقیقات نشان می دهد که عملکرد و بهره وری سازمان ها تحت تأثیر موضوع هایی همانند مدیریت فرهنگ سازمانی، شخصیت و رفتار کارکنان است و دانشمندان علت موفقیت سازمان های برتر و موفق دنیای پیشرفته و پیچیده امروزی را شیوه مدیریت آن ها می دانندمهارت های کلیدی مدیران از قبیل هوش عاطفی، هوش سازمانی، هوش سیاسی و هوش معنوی، نقشی اساسی و تعیین کننده در عملکرد سازمان ها دارد .مدیران با بهره مندی از این مهارت ها می توانند در انگیزش درونی و رضایت شغلی کارمندان، توسعه مشارکت، ادراک و وفاداری آن ها، خلاقیت، نوآوری، توان مندی، توسعه ارتباطات مطلوب و نیز فعالیت های گروهی شان نفوذ کنند و با رهبری صحیح، موجبات رشد و تعالی کارکنان و بهره وری در سازمان را فراهم کنند.

فهرست مطالب

 

فصل اول: پژوهش و جایگاه آن در مدیریت علمی و عملی

1-1 مقدمه1

1-2 منابع علم1

1-3 مراحل روش علمی5

1-4 فرایند علمی7

1-4-1 سطح تجربی7

1-5 نظریه علمی8

1-6 اهداف نظریه10

1-7 ویژگی های نظریه10

1-8  ویژگی های علوم انسانی10

1-9 تحقیق علمی11

1-10 دسته بندی تحقیق براساس هدف12

1-10-1  تحقیق بنیادی، ناب یا پایه ای12

1-10-2  تحقیق کاربردی13

1-10-3 تحقيق و توسعه13

1-10-4  تحقیق عملی14

1-11 ویژگی های تحقیق علمی14

1-12 ویژگی های فرایند تحقیق علمی16

1-13 مراحل تحقیق علمی17

فصل دوم مسأله و فرضیه ی پژوهش

2-1 مساله ی تحقیق19

2-2 اشتباه های متداول در تدوین یک مطالعه ی تحقیقی21

2-3 ویژگی های موضوع تحقیق21

2-4 اشتباه های متداول در تدوین مساله یا موضوع تحقیق22

2-5 اهداف تحقیق23

2-5-1  هدف کلی24

2-5-2 هدف اختصاصی (جزئی یا ویژه)24

2-5-3 ویژگی های هدف تحقيق مناسب 24

2-6 منابع تحقيق25

2-7 اشتباه های متداول در مطالعه ی منابع مربوط به موضوع تحقیق28

2-8 سؤال های تحقیق29

2-9 انواع محدودیت های تحقیق30

2-10 فرضیه31

2-11 ملاک‌های تدوین فرضیه.33

2-12 انواع فرضیه34

2-13 رابطه ی فرضیه، نظریه، قانون و اصل36

2-14 ملاحظات اخلاقی36

2-14-1 عدم مشارکت در پژوهش.36

2-14-2 داشتن اسم مستعار37

2-14-3  انتظار پذیرش مسئولیت به وسیله پژوهشگر37

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی ادبیات

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved