کاربردهای هوش مصنوعی در کسب و کار و حوزه های مالی مبتنی بر روندهای نوظهور
نویسنده:
ویکاس گراج، شالینی آگاوال، پوجا تیواری و پراسنجیت چاترجی
مترجم:
رامین بشیرخداپرستی، محمدامین کشمیری حق- هیرو عیسوی
سال نشر:
1401
صفحه:
322
نوبت چاپ:
1

فضای کسب وکار در دنیای کنونی متأثر از روندهای نوظهور فناورانه متعددی استمی‌باشد که باعث تحولات شگرفی در حوزۀ مدیریت کسب وکارها شده است. لذا متخصصان این حوزه باید نسبت به کسب آگاهی و تخصص لازم برای تحلیل اثر روندهای فناورانه بر کسب وکارها، تخصص و دانش لازم را کسب نمایند. در فضای رقابتی و مبتنی بر فناوری کنونی، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوظهور، پیشران بسیاری از  تحول‌های بزرگ در کسب وکارها در نظر گرفته می‌شود که توانسته تحولات شگرفی در فرآیندها، فعالیت‌ها و مدل‌های درآمدی و فعالیتی کسب وکارها ایجاد نماید. هوش مصنوعی کاربردهای بسیاری در حوزه‌های مختلف کسب وکار مانند مالی، بازاریابی، تولید و ... دارد. لذا کسب دانش در حوزۀ کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت و کسب وکار برای همۀ متخصصان و دانشجویان این حوزه ضروری است. با در نظر گرفتن این مسأاله، تمرکز اصلی این کتاب، بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در حوزۀ مدیریت و مالی و ارایۀ آن­ها به زبان ساده است. با توجه به تنوع و نو بودن مباحث از منظر کاربردهای این فناوری در کسب وکار، مطالعۀ آن می‌تواند برای متخصصان و دانشجویان حوزۀ مدیریت، کسب وکار و مالی بسیار مفید وو یک تجربه­ایۀ لذت­ بخش باشد. 

مقدمۀ ناشر /5

سخن مترجمان /19

چکیدۀ فارسی /21

پیشگفتار /25

مقدمه /27

فصل 1 / تأثیر هوش مصنوعی بر تجارت الکترونیک /31

چکیده /31

1-1 مقدمه /32

1-2 تأثیر مثبت هوش مصنوعی بر رشد تجارت الکترونیک /33

1-2-1 مبانی و اصول هوش مصنوعی /33

1-2-2 تأثیر هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک /34

1-3 بهره¬مندی موفق از هوش مصنوعی در عصر حاضر /36

1-4 هوش مصنوعی مبنا و اساس تجارت الکترونیک /37

1-5 حوزۀ هوش مصنوعی که به¬صورت متناسب به¬کار رفته است /38

1-5-1 علوم کامپیوتر /39

1-5-2 آموزش /39

1-5-3 درک محیط بازار /40

1-5-4 مالی /40

1-5-5 دولت /41

1-5-6 صنعت سنگین /41

1-5-7 بیمارستان‌ها و بخش پزشکی /41

1-5-8 تفسیر /42

1-5-9 منابع انسانی و استخدام /42

1-5-10 جستجوی شغل /42

1-5-11 بازاریابی/ 43

1-5-12 رسانه و تجارت الکترونیک /43

1-5-13 ارتش /44

1-5-14 موسیقی /44

1-5-15 اخبار، انتشارات و مکاتبه /45

1-5-16 خدمات مشتری آنلاین و تلفنی /45

1-5-17 ارزش قدرت و توان /46

1-5-18 حسگر /46

1-5-19 ارتباطات مخابراتی /46

1-5-20 اسباب¬بازی مؤثر/ 47

1-5-21 حمل و نقل/ 47

1-6 هوش مصنوعی توسعۀ تجارت الکترونیک است /47

1-6-1 تجربۀ مشتری /48

1-6-2 هدف محقق کلیدی است /48

1-6-3 هدف فروشنده کلیدی است /48

1-6-4 درآمد هوشمند /49

1-6-5 ربات‌های گفتگو برجسته هستند /49

1-6-6 پیش¬بینی تقاضا و عرضه /49

1-6-7 بهره¬وری عملیاتی همیشه رشد می‌کند /50

1-7 روند تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی /50

1-7-1 بهبود محصول و قیمت¬گذاری /51

1-7-2 بهینه¬سازی قیمت¬گذاری /51

1-7-3 برچسب¬گذاری/ تشخیص تصویر /51

1-7-4 شخصی¬سازی وب¬سایت /52

1-7-5 ربات‌های گفتگو با دستیاران صوتی /52

1-7-6 ارزیابی و میانه¬روی انجمن /52

1-7-7 اعتدال در بازار/ 53

1-7-8 حفظ مشتریان /53

1-8 بهره¬برداری مؤثر از هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک /53

1-8-1 تقسیم‌بندی مشتری /54

1-8-2 تحویل و ارائۀ خدمات بهتر به مشتری /54

1-8-3 خلق محتوای بهبودیافته /54

1-8-4 قابلیت‌های ارتقایافته شخصی سازی/ 55

1-8-5 جستجوی محصول /55

1-9 هوش مصنوعی تغییر تجارت الکترونیک است /55

1-9-1 خریدار شخصی به مصرف¬کنندۀ روزمره /56

1-9-2 کاربرد توسط فروشندگان /57

1-9-3 کمک به خریدار /57

1-9-4 تدوین و ویرایش ارائه /57

1-9-5 تعیین محل محتوا و طراحی /58

1-10 مبنای هوش مصنوعی هر کسب و کار الکترونیکی /58

1-10-1 دستیاران مجازی /59

1-10-2 ربات‌های گفتگو /59

1-10-3 کلان داده /60

1-11 نتیجه¬گیری /60

کلمات کلیدی /61

منابع /62

فصل 2 / هوش مصنوعی: پیشران جدید برای مدیریت مشتریان در تجارت الکترونیک به صورت هوشمند /65

چکیده /65

2-1 مقدمه /66

2-2 هوش مصنوعی/ 67

2-2-1 انواع هوش مصنوعی 67

2-3 تجارت الکترونیک و انواع و کاربرد آن 69

2-3-1 انواع کاربرد تجارت الکترونیک 72

2-4 چرا صنعت تجارت الکترونیک در ابتدا تمایلی برای ملحق شدن به کمپین هوش مصنوعی نداشت؟ 76

2-5 انقلاب هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک: چگونه هوش مصنوعی بازار تجارت الکترونیک را تغییر داده است 77

2-5-1 تحقیقات نسبی در مورد تأثیر هوش مصنوعی در کاربردهای تجارت الکترونیک 78

2-5-2 برخی مثال‌های عملی سایت‌های تجارت الکترونیک که از برنامه‌های کاربردی تجارت الکترونیک استفاده می‌کنند 83

کلمات کلیدی 89

منابع 90

فصل 3 / تجارت مبتنی بر فیس¬بوک به عنوان ابزار هوش مصنوعی: یک روش مدرن و پیشرفته برای ارتقای استارت¬آپ‌ها 93

چکیده 93

3-1 مقدمه 94

3-2 دلیل انتخاب تجارت مبتنی بر فیس¬بوک 94

3-3 اهداف فصل 95

3-4 فیس¬بوک: متصل کردن مردم 96

3-4-1 تبلیغ¬کنندۀ فعال در فیس¬بوک 98

3-5 هوش مصنوعی 98

3-5-1 نقش هوش مصنوعی در تجارت مبتنی بر فیس¬بوک 98

3-5-2 ویژگی فیس¬بوک به شکل هوش مصنوعی 99

3-6.روش تحقیق 106

3-7.اهمیت فصل 107

3-8 مزیت تجارت مبتنی بر فیس¬بوک برای استارت¬آپ‌ها 108

3-9 نتیجه¬گیری 110

کلمات کلیدی 111

منابع 112

فصل 4 / تأثیرات بخشی هوش مصنوعی 115

چکیده 115

4-1 مقدمه 115

4-2 معنی و مفهوم: هوش مصنوعی 116

4-3 تکنیک‌های هوش مصنوعی 116

4-4 هوش مصنوعی: دیدگاه عمومی 118

4-5 عوامل آغازگر هوش مصنوعی 119

4-6 بخش‌های مختلفی که هوش مصنوعی در آن کاربرد دارد 120

4-6-1 حسابداری و حسابرسی 120

4-6-2 بازاریابی 121

4-6-2-1 استفاده از مشاورۀ تخصصی در بازاریابی 122

4-6-2-2 دیجیتالی شدن بازاریابی از طریق هوش مصنوعی 122

4-6-2-3 انواع مختلف استراترژی‌های بازاریابی 123

4-6-3 تأثیر بر رفتار مصرف¬کننده 124

4-6-3-1 الگوهای هوش مصنوعی از تحلیل قابل پیش¬بینی در رفتار مصرف-کننده استفاده می‌کنند 124

4-6-3-2 استفاده از ربات‌های گفتگو 125

4-6-3-3 مزایای هوش مصنوعی برای مشتری و بازاریابان (جدول 4.1) 125

4-6-3-4 محدودیت هوش مصنوعی 126

4-6-4 منابع انسانی 126

4-6-5 نقش هوش مصنوعی 126

4-6-6 بخش فناوری اطلاعات 127

4-6-7 بخش بانکداری 128

4-6-7-1 نقش هوش مصنوعی در بخش بانکداری 129

4-6-7-2 نرم¬افزار/ رویکردهای به¬کار رفته در بخش بانکداری 130

4-6-7-3 چگونه هوش مصنوعی به مقابله با کلاهبرداری کمک می‌کند؟ 132

4-7 هوش مصنوعی صنعتی 132

4-7-1 اکوسیستم هوش مصنوعی صنعتی 133

4-8 نتیجه¬گیری 133

کلمات کلیدی 134

منابع 135

فصل 5 / انقلاب از طریق هوش مصنوعی در زمینۀ خدمات مالی 137

چکیده 137

5-1 مقدمه 138

5-2 نیاز و اهمیت 140

5-2-1 ماشین‌های پاسخگو 141

5-2-2 حافظۀ محدود 141

5-2-3 فرضیۀ مغز 141

5-2-4 اتواسیون کار دستی 142

5-2-5 افزودن دانش 142

5-2-6 تخصص 142

5-2-7 خطا و شناسایی کلاهبرداری و تقلب 142

5-3 افزودن ارزش به شرکت‌های فناوری مالی 143

5-3-1 تصمیم¬گیری دقیق 143

5-3-2 تحلیل کمی و مالی 143

5-3-3 حمایت و پشتیبانی کامپیوتری از مشتری 144

5-3-4 حذف ورود دستی داده 144

5-3-5 تعهد بیمه 144

5-3-6 کشف و شناسایی اخاذی و مدیریت دعاوی 145

5-3-7 به عنوان اسلحه در زمان‌های بد و ناگوار 145

5-4 مطالعات موردی 146

5-4-1 بانک سلطنتی اسکاتلند 146

5-4-2 هلدینگ‌های PayPal 147

5-5 چالش‌ها 147

5-5-1 وابستگی بیش از حد به ماشین‌ها 148

5-5-2 کیفیت داده‌ها 149

5-5-3 تأثیر جعبۀ سیاه 149

5-5-4 مسئولیت 150

5-5-5 نبود استعداد و اطلاعات 150

کلمات کلیدی 151

منابع 152

فصل 6 / تکنیک‌های هوش مصنوعی اجتناب از کلاهبرداری 157

چکیده 157

6-1 مقدمه 158

6-2 انواع جرایم مالی سایبری 160

6-3 ظهور هوش مصنوعی در بخش مالی 161

6-4 هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی 163

6-5 نقش هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در بخش مالی 166

6-5-1 هوش مصنوعی و تصمیمات اعتباری 167

6-5-2 هوش مصنوعی و مدیریت ریسک 167

6-5-3 هوش مصنوعی و پیشگیری از کلاهبرداری 167

6-5-4 هوش مصنوعی و تجارت 168

6-5-5 هوش مصنوعی و بانکداری شخصی 169

6-6 نحوۀ عملکرد آن چگونه است؟ 169

6-7 پیش¬بینی کلاهبرداری توسط هوش مصنوعی 172

6-8 مدل‌های نظارت شده و بدون نظارت یادگیری ماشینی در تشخیص پرداخت جعلی 175

6-9 چرا یادگیری ماشینی در تشخیص کلاهبرداری به¬کار می‌رود؟ 177

6-10 نتیجه¬گیری 178

کلمات کلیدی 179

منابع 179

فصل 7 / مطالعۀ موردی در خصوص توسعۀ راهکار یکپارچه برای شناسایی مشتریان واجد شرایط اخذ وام و تخصیص حد اعتبار بر اساس درآمد پیش‌بینی شدۀ آن‌ها 181

چکیده 181

7-1 مقدمه 181

7-1-1 طرح مسأله و اهداف 181

7.2 روش‌شناسی 181

7.3 ایجاد الگوی امتیازدهی تضمین 181

7-3-1 تضمین و امتیاز تضمین چیست؟ 181

7.3.1.1 پاکسازی داده و مهندسی خصیصه 181

7.3.1.2 قاعده‌سازی و جدول‌بندی داده‌ها 181

7.3.1.3 اکتشاف داده‌ها 181

7.3.1.4 الگوسازی با الگوریتمهای یادگیری ماشین (ML) 181

7-3-2 ایجاد الگوی پیش‌بینی درآمد 181

7.3.2.1 نگاهی اجمالی بر الگوی پیش‌بینی درآمد 181

7-4 نتایج و بحث 181

منابع 181

فصل 8 / هوش مصنوعی: مزیتی بزرگ برای تجارت‌های اینترنتی 181

چکیده 181

8-1 مقدمه 181

8-2 تجارت الکترونیک 181

8-2-1 شکل‌های مختلف تجارت الکترونیک 181

8-2-2 انواع الگوهای تجارت الکترونیک 181

8-3 نقش هوش مصنوعی در صنعت تجارت الکترونیک 181

8-3-1 آغاز سرمایهگذاری برای هوش مصنوعی (AI) 181

8-3-2 هوش مصنوعی برای برندهای تجارت الکترونیک 181

8-4 هوش مصنوعی در فروشگاههای خرده‌فروشی 181

8-5 کاربردهای هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک 181

8-5-1 مزیت‌های هوش مصنوعی در بخش تجارت الکترونیک 181

8-5-2 معایب هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک 181

8-6 هوش مصنوعی و دغدغه‌های اخلاقی 181

8.7 پنج زمینۀ کاربردی هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک 181

8-7-1 بهبود نتایج جستجو 181

8-7-2 سطح بالای تجربۀ خرید 181

8-7-3 جلوگیری و کنترل دیدگاه‌های کاذب 181

8-7-4 پیش‌بینی فروش 181

8-7-5 چت¬بات‌ها، نجات‌بخش کسب و کارها 181

8-8 آیندۀ تجارت الکترونیک 181

منابع 181

فصل 9 / نیروی انگیزشی فیس¬بوک در تجارت الکترونیکی 181

چکیده 181

9-1 مقدمه 181

9-2 تجارت الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی 181

9-3 اعتماد 181

9-4 الگوی تحقیق 181

9-4-1 افزایش خرید اینترنتی به علت مزیت‌های شبکه‌های اجتماعی 181

9-4-2 با بالاتر رفتن اعتماد مشتری، نگرش مثبت نسبت به جستجوی اطلاعات در اینترنت بیشتر می‌شود 181

9-4-3 انتخاب‌های خرید، تأثیر مثبتی بر گردآوری اطلاعات دارند 181

9-4-4 سایت‌های اجتماعی موجب افزایش قدرت خرید مشتری می‌شوند 181

9-4-5 آشنایی، موجب افزایش اعتماد به دسترسی به سایت‌های شبکۀ اجتماعی می‌شود (SNSS) 181

9-4-6 افزایش خرید موجب افزایش حضور اجتماعی مشتریان می¬شود 181

9-4-7 تأثیر اجتماعی، موجب افزایش باورپذیری پلتفرم شبکۀ اجتماعی (SNS) می‌شود 181

9-5 درک رسانه‌های اجتماعی 181

9-6 مفهوم‌سازی 322

9-6-1 مدل سنجش و اندازه‌گیری 322

9-6-2 مدل ساختاری 322

9-7 تأثیر واسطه‌ای 322

9-8 نتایج کاربردی و پژوهش‌های آینده 322

9-9 نتیجه‌گیری و ملاحظات پایانی 322

منابع 322

فصل 10 / هوش مصنوعی در حسابداری سبز (محیط زیست) 322

چکیده 322

10-1 مقدمه 322

10-2 علت نیاز به حسابداری سبز 322

10-2-1 اهداف کلان حسابداری سبز 322

10-2-2 مزیت‌های حسابداری سبز 322

10-2-3 اشکال حسابداری سبز/ حسابداری زیست محیطی 322

10-2-4 کارهای مقدماتی در راستای حسابداری سبز 322

10-2-5 اقدامات اجرا شده در سایر کشورها 322

10-3 شیوه‌های به‌کار رفته در حسابداری سبز 322

10-4 کاربردهای حسابداری سبز 322

10-5 جمع‌بندی و ارزش‌گذاری حسابداری سبز 322

10-6 سیاست استفاده از حسابداری سبز و مشکلات مرتبط با آن 322

10-7 حسابداری سبز ملی 322

10-8 مشکلات حسابداری سبز 322

10-9 هوش مصنوعی و حسابداری سبز 322

10-10 تأثیر هوش مصنوعی بر حسابداری سبز 322

10-11 مزیت‌های هوش مصنوعی در حسابداری سبز 322

10-12 عملیات حسابداری که ماشین‌ها می‌توانند انجام دهند 322

10-13 پردازش حساب‌های قابل پرداخت/ قابل دریافت 322

10-14 استعلام و گزیش تأمین‌کنندگان 322

10-15 تدارکات 322

10-16 حسابرسی و ممیزی 322

10-17 فرآیند بستن اظهارنامه‌های دوره‌ای 322

10-18 مدیریت هزینه 322

10-19 چت‌بات‌های هوش مصنوعی 322

10-20 نتیجه‌گیری 322

منابع 322

فصل 11 / تأثیر هوش مصنوعی بر صنعت بیمه 322

چکیده 322

11-1 مقدمه 322

11-1-1 هوش مصنوعی و بیمه 322

11-2 زیرمجموعه‌های هوش مصنوعی 322

11-3 ضرورت حضور هوش مصنوعی در صنعت بیمه 322

11-3-1 هوش مصنوعی چه تأثیری بر صنعت بیمه خواهد داشت؟ 322

11-3-2 هوش مصنوعی و تجربۀ مشتری 322

11-4 هوش مصنوعی در چه زمینه‌هایی برای صنعت بیمه مفید است؟ 322

11-4-1 بیمۀ بهداشت و درمان 322

11-4-2 بیمۀ اتومبیل 322

11-4-3 بازدهی عملیاتی 322

11-5 چهار مرحله برای آغاز پیاده‌سازی هوش مصنوعی در صنعت بیمه 322

11-6 هوش مصنوعی چگونه می‌تواند به تشخیص پرونده‌های جعلی ادعای خسارت کمک کند؟ 322

11-7 پایان: معیار سنجش راهکارهای هوش مصنوعی در صنعت بیمه 322

11-8 تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی و گرایش‌های جدید به سوی نوسازی صنعت بیمه 322

11-9 شرکت‌های بیمه چگونه می‌توانند خود را برای تسریع تغییرات آماده کنند؟ 322

11-10 جایگاه بیمه در سال 2030 322

منابع 322

فصل 12 / تأثیر هوش مصنوعی بر تغییر روند بازاریابی 322

چکیده 322

12-1 مقدمه 322

12-2 بازاریابی دیجیتال و هوش مصنوعی 322

12-3 مروری بر پیشینۀ تحقیق 322

12-4 بیان مسأله 322

12-5 یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری 322

منابع 322

ABSTRACT 322

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved