اقتصاد خرد
نویسنده:
مایکل پارکین
مترجم:
دکتر حمید محمد روشنی
سال نشر:
1401
صفحه:
674
نوبت چاپ:
1

انتخاب یک کتاب اقتصاد خرد برای ترجمه  و ارائه به علاقمندان کاری است بس دشوار و گیج کننده زیرا در میان صدها عنوان کتاب و وجود ترجمه‌های مختلف از این مبحث نمی‌توان اطمینان به بهینه و مناسب بودن انتخاب آن داشت. در میان تنوع گسترده متون‌های اقتصاد خرد برای ترجمه انگیزه‌ای که  برای این امر وجود داشته و مهمّ است کامل و جامع بودن آن می‌باشد. کامل بودن خود شامل تعریفی مفصّل است ولی کتابی که تمامی موضوعات اقتصاد خرد را پوشش دهد و از طرفی حاوی نمودارها و اَشکال واضح برای آموزش بوده و در بخش هایی به نام” اقتصاد در عمل“واقعیّات و اتّفاقات عملی را با تئوری‌های گفته شده بیامیزد و در مدّت کوتاهی بیش از ۲۱ بار تجدید چاپ شود و مؤلّف آن از اساتید برجسته و مهمّ جهان اقتصاد باشد انگیزة خوب و کافی برای  مترجم در ترجمۀ کتاب با چنین ویژگی‌های به‌وجود می‌آورد تا با علاقه و پشتکار روی آن کار کرده و اثری جالب و جذّاب در اختیار علاقمندان کشورش قرار دهد.

تمامی این ویژگی‌های ممتاز در کتاب اقتصاد خرد «مایکل پارکین» وجود دارد که بدون شک از کامل و جامع ترین کتب اقتصاد خرد در حال حاضر است و خواننده با در دست داشتن این کتاب دیگر نیاز به‌ تهیّه و مطالعة کتاب دیگری با این مبحث نخواهد داشت و با تکیة بر این کتاب به راحتی قادر است تحصیلات خود را در سطوح مقدماتی و عالی پشت سرگذارد.  سادگی، شیوایی و نظّم و توالی ‌منطقی مطالب باعث شده  استفاده از کتاب حتّی برای افراد علاقمند به اقتصاد بدون داشتن زمینۀ تحصیلی در این  علم و  صرفاً  با داشتن تحصیلاتی در حدّ دیپلم بتوانند از آن  بهره جویند. برای غنی و کامل‌تر کردن اثر، سعی کردم با تألیف و اضافه کردن مطالبی به آن به اقتضای هر موضوع  آموخته‌های خود را با خواننده به اشتراک گذاشته و فلسفه ، خواستگاه و تاریخچة مطالب مهمّ و همچنین متفکّرین آن موضوع را به خوانندگان معرّفی کنم.

برای اینجانب همیشه جالب بوده که مبدع یا خالق مکاتب و یا نظریّات اقتصادی و فلسفه و علّت آن‌ها را شناخته با ویژگی علمی، فردی و عمومی خالق یا خالقین آن آشنا شوم و بدانم که  در پشت این مکاتب یا تئوری‌ها چه فلسفه‌ و علّت و هدفی نهفته  است. و به همین دلیل متعاقب هر نظریّه بــــه  خالق و صاحب نظران ،مخالفین و موافقین و حتّی نقاط ضعف و قوّت هر یک و از همه مهمّتر به طرح و فلسفه و دلایل ارائۀ آن نظرات تا حدودی اشاره شده است.  همچنین برای روشن‌تر شدن موضوع و رفع ابهام و عدم نیاز به معلومات پیشرفتۀ اقتصادی بیشتر خوانندگان  برای استفاده از کتاب مطالب ، توسّط اینجانب توضیحات تکمیلی و مصادیق برخی از رویه‌ها یا وقایع مطروحه در کشورمان  به متن اضافه شده‌است تا ‌این اثر تحت عنوان تألیف و ترجمه به علاقمندان ارائه‌گردد.

در مورد مؤلّف

مقدمه مولف

مقدمه مترجم

فصل۱-اقتصادچیست ؟ 1

تعریف  اقتصاد  2

اقتصاد خرد 4

اقتصاد کلان  5

دو سؤال اساسی  5

تولید چگونه، چطور و برای چه‌کسی؟  6

چگونه؟ 6

چطورتولید شوند؟  7

زمین   7

کار  8

سرمایه  8

بنگاه(کارآفرین) 9

برای چه کسی تولید شود؟ 9

منفعتشخصی  10

منفعت اجتماعی‌:  12

اقتصاد در عمل.. 14

زندگی در جهانی کوچک و جمع و جور  14

جهانی سازی  14

عصر اطلاعات اقتصادی.. 15

اقتصاد در عمل.. 15

انتشار گازهای گلخانه‌ای.. 15

تغییرات آب‌و هوایی.. 16

بی‌ثباتی اقتصادی.. 16

خرد شدن اعتبار. 17

اقتصاد کلاسیک.... 19

راه‌های تفکّر اقتصادی.. 20

تصمیم یا بده بستان  20

اخذ تصمیمات عقلایی   21

اقتصاددان کلاسیک : آدام اسمیت... 22

سود:آنچه که بدست مي‌آورید  23

هزینه: آنچه که حاضرید واگذار کنید  23

هزینة فرصت    23

چقدر سود و هزینه؟ انتخاب در حاشیه. 25

تصمیم بر اساس انگیزهها 26

اقتصاد، علم اجتماعی و سیاست‌گذاری.. 28

اقتصاددانان، دانشمندان جامعه شناس... 28

اقتصاددانان کلاسیک- توماس رابرت مالتوس... 29

اقتصاددان به عنوان مشاورین سیاستی(سیاست‌گذاری) 32

اقتصاد نئوکلاسیک.... 33

اقتصاد دانان کلاسیک- جان استوارت میل.. 37

نکات کلیدی.. 38

اقتصاد دانان کلاسیک- ژان باتیست سه. 39

پیوست هندسه دکارتی.. 41

داده‌های نمودار. 41

شیب منحنی و خط.. 52

شیب دونقطه بر روی منحنی.. 53

رابطه نموداری همبستگی بین متغیرهای بیشتر. 53

Ceteris Paribus. 54

آمار در خدمت  اقتصاد. 57

آماردانان اقتصاددان- سر ویلیام پتی.. 63

آماردانان اقتصاددان-راگنار آنتون کایتل فریش.... 64

فصل۲-مسئلة  اقتصادی.. 65

منحنی امکانات تولید و هزینه فرصت... 66

منحنی امکانات تولید  66

کارایی تولید  68

بده بستان در PPF   68

هزینۀ فرصت    69

هزینۀ فرصت به عنوان یک نسبت    70

افزایش هزینة فرصت    70

بهرهوری منابع تولید. 71

PPF و هزینة نهایی   72

رجحان و سودنهایی   73

کارایی تخصیصی   75

رشد اقتصادی.. 77

هزینۀ رشد اقتصادی   77

اقتصاد در عمل.. 79

هنگ کنگ از آمریکا سبقت می گیرد. 79

انباشت سرمایه. 80

رشد اقتصادی یک ملّت    81

منفعت حاصل از تجارت... 81

مزیّت نسبی و مزیّت مطلق   82

اقتصاددانان کلاسیک-دیویدریکاردو. 84

کسب منفعت در دادو ستد. 87

اقتصاد در عمل.. 90

چین و آمریکا از تجارت باهم سود میبرند. 90

هماهنگی اقتصادی.. 90

سیستم   91

هماهنگی غیر متمرکز  91

مؤسسات بازرگانی   91

مکتب سوسیالیسم.. 92

مارکس و مارکسیسم.. 92

بازارها 94

حقّ مالکیّت    94

پول  95

اقتصاددان مکتب اتریش- ژوزف شومپیتر. 96

گردش چرخشی از طریق بازارها 97

تصمیمات هماهنگ.... 97

تحلیل اقتصــــــادی.. 98

انقلاب صنعتی.. 104

مکاتب اقتصادی.. 106

مکتب اتریش و کارل منگر. 106

فصل۳ عرضه و تقاضا 108

بازار و قیمت... 109

تقاضا 111

میزان تقاضا 111

قانون تقاضا 112

اثر جانشینی   112

اثر درآمدی   112

منحنی و جدول تقاضا 113

تمایل و توان پرداخت    114

تغییر در تقاضا 114

قیمت کالاهای وابسته  115

چشم داشت به  قیمت  آینده 116

چشم داشت به  درآمد و اعتبار جدید در آینده 117

جمعیّت    117

توقعّات و ترجیحات    118

تغییر در مقدار تقاضا در مقابل تغییر در تقاضا 118

اقتصاددانان با گرایش ریاضی-لئون والراس... 120

اقتصاددانان با گرایش ریاضی-آنتونی آگوستین کورنو. 121

میزان عرضة  122

قانون عرضه. 122

تغییر در عرضه  124

قیمت عوامل تولید  124

قیمت کالاهای وابسته  124

انتظارات قیمتی در آینده 125

تعداد عرضه کنندگان  125

تکنولوژی   125

وضعیت طبیعی   125

افزایش میزان عرضه و عرضه  126

تعادل در بازار. 126

تعادل  127

قیمت به عنوان یک تنظیم گر  128

تعدیل قیمت    128

پیش بینی تغییرات قیمت و مقدار. 129

افزایش در تقاضا 129

اقتصاد در عمل.. 130

بازار جهانی نفت خام. 130

اقتصاد در عمل.. 132

بازار توت فرنگی.. 132

اقتصاددانان بزرگ ، اقتصاددانان ریاضی دان. 136

آلفرد مارشال. 136

فصل۴- کشش.... 139

کشش قیمتی تقاضا 140

محاسبة کشش قیمتی تقاضا 141

میانگین قیمتی و مقداری   142

سنجش مستقلّ از واحد اندازه‌گیری   143

علامت منفی در کشش     143

تقاضای بی‌کشش و پرکشش     143

کشش در امتداد یک تقاضای خطی   146

درآمد کلّ و کشش     146

مخارج شما و کشش     148

عوامل مؤثّر بر کشش تقاضا 148

جانشین‌های نزدیک کالا   148

نسبتی از درآمد که صرف خریدکالا می شود  149

اقتصاد در عمل.. 149

تقاضای باکشش و بی کشش.... 149

زمان سپری شده از تغییر قیمت    150

اقتصاد در عمل.. 151

کشش قیمتی  تقاضای برای غذا 151

کشش‌های بیشتر تقاضا 152

کشش متقاطع تقاضا 152

جانشین کالا   153

مکمّل کالا   154

کشش درآمدی تقاضا 154

تقاضای درآمدی پرکشش     155

تقاضای درآمدی کم کشش     155

کالاهای پست    155

اقتصاد در عمل.. 156

کالاهای ضروری و لوکس.... 156

محاسبة کشش عرضه  158

عوامل موثّر بر کشش عرضه  160

جایگزینی منابع تولید  160

مدّت زمان صرف شده برای تغییر قیمت یک کالا   160

عرضة کوتاه مدّت    161

عرضة بلند مدّت    162

کشش قیمتی تقاضا 162

فصل۵-کارایی  و عدالت... 165

روش‌های تخصیص منابع. 166

قیمت بازار. 166

دستوری.. 166

قاعدة اکثریّت... 167

مسابقه یا رقابت... 167

سرویس اوّل برای نفر اوّل. 168

به‌صورت شانسی.. 168

خصوصیّات فردی.. 169

اجبار. 169

سود، هزینه و مازاد عرضه. 170

تقاضا، تمایل به پرداخت و ارزش... 170

تفاضای فردی و تقاضای بازار. 171

مازاد مصرف کننده 172

عرضه و هزینة نهایی.. 174

عرضه، هزینه و حدّاقلّ قیمت عرضه  174

عرضة فردی و عرضة بازار. 174

مازاد عرضه. 175

آیا بازار رقابتی کارآ است؟. 177

کارایی تعادل رقابتی.. 177

اضافه رفاه یا مازاد کلّ   179

اقتصاد در عمل.. 179

دست‌های نامرئی.. 179

درماندگی بازار. 180

تولید ناکافی(کم تولیدی) 180

تولید بیش از حدّ( بیش تولیدی) 181

منشاء درماندگی بازار. 181

قوانین مربوط به قیمت و مقدار  182

مالیّات‌ها و یارانه‌ها 182

اثرات بیرونی   182

کالاهای عمومی و منابع مشترک     183

انحصار  183

هزینة بالای معاملات    184

سایر گزینه‌ها برای بازار. 185

آیا بازار رقابتی عادلانه است؟. 186

عادلانه نیست نتایج منصفانه نباشد  187

فایده گرایی یا اصالت مطلوبیّت    188

تبدیل فقرا به افراد متموّل تا حدّ امکان  190

عادلانه نیست قوانین عادلانه نباشند. 191

۲-  192

عدالت و کارایی   193

مورد مطالعاتی :کمبود آب  در یک  فاجعة طبیعی.. 193

جرمی بنتام     Utilitarism... 198

فصل۶-عملکرد دولت در بازارها 199

بازار مسکن با سقف اجاره بها 200

کاهش مسکن   200

افزایش جستجو برای مسکن   201

بازار سیاه 201

ناکارآمدی سقف اجاره بها 203

آیا سقف اجاره‌بها عادلانه است؟. 203

اقتصاد در عمل.. 205

برندگان کنترل اجاره بها:‌‌ ثرونمندان و مشاهیر. 205

بازار کار با حدّاقلّ دستمزد. 206

حداقل دستمزد باعث بیکاری می‌شود. 207

ناکارآمدی حدّاقل دستمزد  207

اقتصاد در عمل.. 208

تأثیر حدّاقلّ دستمزد. 208

آیا حدّاقل دستمزد عادلانه است؟  209

مالیّات... 210

بار مالیّاتی   210

مالیّات بر فروشند‌گان  211

مالیّات بر خریداران  212

تعادل مالیّات برای خریدار و فروشنده 213

بار مالیّاتی و کشش تقاضا 214

تقاضای کاملاً بی‌کشش     214

تقاضای کاملاً با کشش     214

بار مالیّاتی و کشش تقاضا 215

عرضة کاملاً بی کشش     215

عرضة کاملاً پرکشش     216

مالیّات و کارایی.. 216

مالیّات و عدالت... 217

اصل فایده 218

اصل توانایی پرداخت    218

اقتصاد در عمل.. 219

کارگران و مصرف‌کنندگان بیشترین مالیّات را می‌پردازند  219

سهمیة تولید و یارانهها 219

سهمیة تولید  220

کاهش‌عرضه  220

افزایش قیمت    221

کاهش در هزینة نهایی   221

ناکارآمدی   221

انگیزه و اشتیاق برای تقلّب و بیش تولیدی   221

یارانه‌ها 222

افزایش در عرضه  222

سقوط قیمت و صعود میزان تولید  223

افزایش در هزینة نهایی   223

پرداخت به کشاورزان توسّط دولت    223

بیش تولید ناکارآمد  224

اقتصاد در عمل.. 224

برندگان‌:کشاورزان ثروتمند هزینه بالا.. 224

بازار کالاهای غیر قانونی.. 225

بازار غیرقانونی مواد  225

بازار برای کالای غیرقانونی   226

مجازات فروشنده، خریدار و هردو گروه 226

تجارت غیر قانونی برای فرار از مالیّات... 228

مالیّات بجای ممنوعیّت: مخالفان و موافقان  228

اقتصاد طرف عرضه - آرتور لافر. 229

فصل۷- تجارت جهانی در عمل.. 233

بازارهای جهانی چگونه کار می کنند؟. 234

تجارت جهانی چگونه هدایت می شود؟. 234

چرا آمریکا تی شرت وارد میکند؟  235

چرا آمریکا هواپیما صادر می‌کند؟  236

برندگان ، بازندگان و دست‌آورد تجارت جهانی.. 237

سود و زیان حاصل از واردات... 237

سود و زیان حاصل از صادرات... 238

منفعت همگانی.. 239

محدودیّتهای تجارت بین الملل.. 240

تعرفه‌ها 240

تأثیر تعرفه‌ها 240

سهمیة واردات    244

تأثیر سهمیّة واردات    244

برنده، بازنده و زیان اجتماعی سهمیة واردات    245

سایر محدودیّت های وارداتی   247

بهداشت، ایمنی و موانع مقررّاتی   247

محدودیّت‌های صادراتی داوطلبانه  247

یارانه صادراتی   247

اقتصاد در عمل.. 248

منافع شخصی منفعت اجتماعی را در هم می‌کوبد. 248

موضوع صنایع نوپا 250

استدلال ‌دامپینگ (بازار شکنی، قیمت شکنی) 250

حفظ فرصت‌های شغلی   253

اعطای فرصت رقابت با نیروی کارِ ارزانِ خارجی   254

جریمة  سهل‌انگاری در مسائل زیست محیطی   255

منع بهره‌برداری و استثمار کشورهای درحال توسعه توسط کشورهای ثروتمند. 255

برون سپاری خارج از مرزها 256

علّت ترقّی شدید برون سپاری در دهة ۱۹۹۰  257

چه منافعی در برون‌سپاری وجود دارد؟  258

تجارت جهانی،حمایت یا خیانت؟. 259

چرا برون‌سپاری باعث نگرانی است؟. 261

مکاتب اقتصادی- کینزین ها 265

جان مینارد کینز. 265

اقتصاد کینزی و اقتصاد کلان نئوکلاسیک.... 267

اقتصاد کینزی.. 267

برخی از اقتصاد دانان مکتب کینز. 269

ویژگی‌های شاخص «مکتب اقتصاد کمبریج» 270

مکاتب اقتصادی.. 270

مکتب کمبریج.. 270

فصل ۸-مطلوبیّت و تقاضا 273

انتخاب مصرف کننده 274

امکانات مصرف    274

خط بودجة مصرف کننده 274

رجحانها 275

مطلوبیّت کلّ   276

مطلوبیّت نهایی   277

مطلوبیّت نهایی مثبت    277

کاهشی بودن مطلوبیّت نهایی   277

انتخاب... 278

راه حلّ صفحه گسترده 279

تعادل مصرف کننده 280

انتخاب در حاشیه  281

قانون حداکثر سازی مطلوبیّت 282

خرج تمامی درآمد دردسترس    282

نهایی گرایی Marginalism... 283

ویلیام استنلی جِوُنز. 283

یکسان سازی مطلوبیّت نهایی هر دلار برای تمامی کالاها 288

توان تحلیل نهایی.. 290

ترجیحات آشکار: 290

عدم اهمّیّت واحد مطلوبیّت    291

پیش بینی نظریّه مطلوبیّت نهایی   292

تناقض ارزش... 298

ارزش و اضافه رفاه مصرف کننده 299

شباهت مطلوبیّت به دمای حرارت    300

اقتصاد در عمل.. 301

حداکثر سازی مطلوبیّت در ضبط موسیقی.. 301

راهی جدید برای توضیح انتخاب مصرف کننده 303

اقتصاد رفتاری   303

عقلانیّت محدود  304

محدودیّت اراده 305

علاقة  شخصی محدود  305

اثر وقف(بخشش): 306

اقتصاد عصب بنیان  306

فصل ۹-امکانات ، ترجیحات و انتخابها 311

امکانات مصرف... 312

مقادیر در استطاعت و عدم استطاعت مصرف کننده 313

معادلة بودجه : می‌دانیم   313

درآمد حقیقی   314

قیمت‌نسبی   314

تغییر در قیمت    315

تغییرات در درآمد  315

رجحانها و منحنی بیتفاوتی.. 316

منحنی بی‌تفاوتی   316

نرخ نهایی جانشینی   317

درجة جانشینی   319

جانشین‌های نزدیک     319

کالاهای مکمّل   320

پیش‌بینی انتخاب مصرف کننده 321

بهترین انتخاب در استطاعت مالی   321

روی خطّ بودجه. 322

نرخ نهایی جانشینی برابر با قیمت نسبی   322

اثر جانشینی و اثر درآمدی   325

اثر جانشینی   325

اثر درآمدی   325

کالاهای پست    326

فصل ۱۰-سازماندهی تولید. 330

بنگاه ها و مسائل اقتصادی آنها 331

هدف بنگاه 331

حسابداری اقتصادی   332

هزینة فرصت تولید بنگاه 332

منابع خریداری شده از بازار  333

منابع تحت مالکیّت بنگاه 333

استهلاکاقتصادی   333

بهرة صرفنظر شده 334

منابع تأمین شده توسّط مالکین بنگاه: 334

کارآفرینی: 334

خدمات کار صاحب شرکت    334

حسابداری اقتصادی: خلاصه  334

تصمیمات    335

محدودیت ‌های بنگاه 335

محدودیّتهای فنّی(تکنولوژیک) 335

محدودیّت‌های اطّلاعاتی   336

محدودیّت‌های بازار  337

کارایی اقتصادی و تکنولوژیک.... 338

کارایی فنّی   338

کارایی اقتصادی   338

اطّلاعات و سازمان. 341

سیستم فرماندهی   341

سیستم انگیزشی   342

ترکیب سیستم‌ها 343

مشکل پیشکار و مدیر. 344

مقابله با مشکل مدیر-پیشکار. 345

مالکیّت    345

پاداش بهره‌وری   345

قراردادهای بلند مدّت    346

انواع سازمان‌های تجاری.. 346

مالکیّت    346

مشارکت(شرکت غیرسهامی) 346

شرکت سهامی: 347

جوانب منفی و مثبت انواع شرکت‌ها 347

اقتصاد در عمل.. 349

انواع شرکت‌ها در اقتصاد. 349

بازارها و محیط‌های رقابتی.. 350

بازار رقابت کامل: 351

بازار رقابت انحصاری   351

انحصار چند جانبه  351

انحصارکامل   352

سنجش تمرکز. 352

نسبت تمرکز چهار بنگاه 352

شاخص هرفیندال هیرشمن   353

اقتصاددرعمل.. 354

تمرکز  در اقتصاد آمریکا 354

محدودیّت‌های مقیاس تمرکز. 356

قلمرو جغرافیایی بازار  356

موانع ورود به بازار و حجم معاملات بنگاه 357

تشابه بازار و صنعت    357

اقتصاددرعمل.. 358

محیط رقابتی.. 358

تولید یا برون سپاری؟. 359

هماهنگی بنگاه 360

هماهنگی بازار. 360

هزینة معاملات: 361

صرفه جویی به مقیاس... 362

صرفه‌جوئی‌های ناشی از وسعت... 362

اقتصاددرعمل.. 362

اَپل  iPhon   تولید نمیکند! 362

گروه اقتصادی تولید. 363

فصل ۱۱-محصول و هزینه. 366

چارچوب‌های زمان تصمیم.. 367

چارچوب زمانی کوتاه مدّت    368

چارچوب زمانی بلندمدّت    368

موانع کوتاه مدّت فنّی.. 369

جدول تولید  370

تولید نهایی   371

افزایش اوّلیّة بازدهی نهایی: 372

کاهشی بودن بازدهی نهایی.. 372

نمودار متوسّط تولید  373

هزینة کوتاه مدّت... 374

هزینة کل   374

هزینةکلّ ثابت    374

هزینةکلّ متغیّر  374

هزینة نهایی   375

هزینة متوسّط   376

هزینة متوسّط ثابت    376

چرا منحنیِ متوسّط هزینة کلّ U  شکل است؟  377

منحنی هزینه و منحنی تولید. 378

انتقال منحنیِ هزینه  378

تکنولوژی: 379

قیمت عوامل تولید  379

تابع تولید. 381

هزینة بلند مدّت و کوتاه مدّت... 382

منحنی بلندمدّت متوسّط هزینه. 383

صرفه جویی به مقیاس... 384

عدم صرفه جویی در مقیاس... 384

بازگشت به مقیاس ثابت... 385

حداقلّ مقیاس کارآمد. 385

اقتصاددرعمل.. 386

تولید بیشتر برای کاهش هزینه. 386

فصل ۱۲-رقابت کامل.. 389

بازار رقابت کامل.. 390

رقابت کامل چگونه بوجود می آید؟. 390

قیمت پذیران. 390

سود اقتصادی و درآمد. 391

درآمدکلّ.. 391

درآمد نهایی.. 392

تقاضا برای محصولات بنگاه 392

تصمیمات بنگاه 393

تصمیم بنگاه برای محصول. 393

تحلیل حاشیه‌ای (نهایی) و تصمیم در مورد عرضه  395

تصمیم به توقّف موقّتی فعّالیّت    396

مقایسة زیان: 396

نقطة توقّف تولید  396

منحنی عرضة بنگاه 398

خروجی، قیمت، سود در کوتاه مدّت... 399

عرضة بازار در کوتاه مدّت    399

تعادل در کوتاه‌مدّت    401

تغییر در تقاضا 401

سود و زیان در کوتاه‌مدّت    402

اقتصاددرعمل.. 404

کاهش تولید و توقّف موقّت فعّالیّت... 404

خروجی، قیمت، سود در کوتاه مدّت... 404

ورود و خروج به/ از بازار  404

نگاهی نزدیک به ورود بنگاه 405

نگاهی نزدیک به خروج بنگاه 406

اقتصاددرعمل.. 407

ورود و خروج بنگاه‌ها 407

تعادل بلندمدّت... 408

تغییر در سلیقه‌ها و پیشرفت تکنولوژی.. 408

تغییرات پایدار در تقاضا 409

صرفه‌جویی‌ها و عدم‌ صرفه‌جویی‌های خارجی   411

تغییرات تکنولوژیک     414

رقابت و کارایی.. 415

استفادة کارا از منابع  415

انتخاب، تعادل و کارایی   416

انتخاب    416

تعادل و کارایی   417

نمایش تخصیص کارآ  417

فصل ۱۳-انحصار. 421

انحصار و چگونگی شکلگیری آن. 422

عدم وجود جانشین نزدیک     422

موانع ورود. 422

مانع ورود طبیعی   422

موانع ورود مالکیّتی   423

موانع قانونی ورود  423

حقّ امتیاز  424

اقتصاددرعمل.. 424

انحصار عصر اطّلاعات... 424

استراتژی تنظیم قیمت در انحصار. 424

قیمت واحد  425

تبعیض قیمت    425

خروجی و قیمت در انحصار تک قیمتی.. 425

قیمت و درآمد نهایی   426

درآمد نهایی و کشش     427

تصمیمات  قیمت و تولید. 428

 حداکثر کردن سوداقتصادی.. 429

مقایسة انحصار تک قیمتی و رقابت کامل: 432

مقایسة قیمت و خروجی   432

مقایسة کارایی دو بازار  433

توزیع مجدّد مازادها 435

رانت خواری.. 436

خرید انحصار-  436

خلق یک انحصار: 437

تعادل در رانت خواری   438

تبعیض قیمت... 439

تصاحب مازاد مصرف کننده 439

تبعیض میان گروهی از مشتریان  440

تبعیض میان واحدهایی از کالا: 440

سود بوسیلة تبعیض قیمت    441

تبعیض قیمت کامل.. 442

کارایی و رانت‌خواری با تبعیض قیمت... 444

اقتصاددرعمل.. 445

کوشش برای تبعیض قیمت کامل.. 445

مقرّرات انحصار. 445

مقرّرات    446

مقرّرات زدایی   446

نظریة منافع اجتماعی: 446

نظریّة تسخیر  446

مقرّرات کارا برای انحصار طبیعی.. 447

قاعدة قیمتگذاری هزینة نهایی   447

بهترین تنظیم انحصار طبیعیِ دوّم. 449

قیمت گذاری متوسّط هزینه  449

کدام یک بهترین است؟  449

تنظیم نرخ بازگشت    450

تنظیم محدودیّت قیمت    450

فصل ۱۴-رقابت انحصاری.. 454

رقابت انحصاری.. 455

تعداد زیاد بنگاهها 455

سهم اندک از بازار در رقابت انحصاری: 455

به فراموشی سپردن سایر بنگاهها 455

عدم امکان سازش و اتّحاد  456

تمایز در تولید  456

رقابت در کیفیّت، قیمت و بازاریابی   456

کیفیّت تولیدات    456

قیمت    457

بازاریابی   457

ورود و خروج از بازار  457

مثالهایی از رقابت انحصاری.. 457

اقتصاددرعمل.. 458

رقابت انحصاری امروزه 458

تصمیم برای خروجی و قیمت کوتاه مدّت شرکت    459

بلندمدّت: سود اقتصادی صفر  461

رقابت انحصاری و رقابت کامل   462

مازاد ظرفیّت    462

قیمتافزایی   463

آیا رقابت انحصاری کارا است؟. 463

انجام مقایسه مربوط به هم.. 463

توسعة تولید و بازاریابی.. 466

نوآوری و توسعه تولید  466

نوآوریهایتولیدِحدّاکثرکنندة‌‌سود  466

کارایی و نوآوری تولید  467

تبلیغات    467

اقتصاددرعمل.. 468

هزینة فروش یک جفت کفش.... 468

هزینة فروش و هزینة کلّ: 469

هزینة فروش و تقاضا 469

تبلیغ به عنوان علامتی برای کیفیّت    471

نام بِرَند  471

کارایی تبلیغات و نام بِرَند  472

فصل ۱۵-انحصارچند جانبه. 474

انحصار چندجانبه: 475

محدودیّت های ورود  475

تعداد اندک بنگاه 477

اقتصاددرعمل.. 478

انحصار چندجانبه امروزه 478

بازی‌های انحصار چندجانبه. 479

بازی چیست؟  479

بازی معمّای زندانیان  479

قواعد  480

نتیجة نهایی   480

معمّا 482

پیامد بد  482

بازی تثبیت قیمت در انحصار چندجانبه  483

وضعیّت قیمت و تقاضا دو بنگاه 483

سازش    484

سازش(تبانی) برای حدّاکثر کردن سود  485

تخطّی یک بنگاه از توافق انجام شده 487

تقلّب هر دو بنگاه 488

تعادل نش در معمّای انحصارگران دوجانبه  490

سایر بازیهای انحصار چند جانبه  490

اقتصاددرعمل.. 491

یک بازی R&D در بازار پوشک.... 491

ناپدید شدن دست‌های نامرئی.. 493

بازی جوجه  494

مثال اقتصادی برای بازی جوجه  495

بازی‌های تکراری و بازی‌های متوالی.. 497

بازی دوجانبة تکراری   497

بازی ها و جنگ قیمتها 499

یک بازار با ورودی پی درپی در بازار قابل رقابت    500

قانون ضدّتراست... 504

تبانی در قیمتگذاری همیشه غیرقانونی   506

سه مباحثة سیاست ضدّ انحصاری(ضدّ تراست) 507

حفظ قیمت فروش مجدّد  507

اینکه آیا حفظ قیمت فروش مجدّد تخصیص بهینة عوامل تولید را حاصل میکند یا نه از دوجنبه توسّط اقتصاددانان جواب داده شده است. 508

توافق نامههای متصّل (اجبار در خرید کالاهای دیگر) 508

نرخ شکنی (قیمتگذاری گمراهکننده) 509

اقتصاددرعمل.. 510

ایالات متّحده بر علیه مایکروسافت... 510

ادغام و مالکیّت... 511

اقتصاددرعمل.. 512

FTC مانع ادغام شرکتهای تولید نوشابههای غیرالکلی شد  512

نظریة بازی‌ها- جان فون نی‌مان. 515

فصل ۱۶-انتخاب عمومی و کالای عمومی.. 518

انتخاب خصوصی.. 519

انتخاب عمومی.. 519

چرا دولتها وجود دارند؟. 520

حقّ مالکیّت    520

شکست دولت    520

شکست دولت    520

انتخاب عمومی و بازارهای سیاسی.. 521

رأی دهندگان  521

بنگاهها 521

سیاستمداران  522

مأموران دولتی(دیوانسالاران) 522

تعادل سیاسی.. 522

کالای عمومی چیست؟. 523

استثناءپذیری   523

رقابتی بودن کالا   524

طبقه بندی چهارگانة کالا   524

کالای خصوصی.. 524

کالای عمومی.. 524

منابع مشترک.... 525

کالاهای انحصاریِ طبیعی.. 525

کالاهای مختلط و اثرات جانبی.. 525

اقتصاددرعمل.. 526

آیا فانوس دریایی یک کالای عمومی است؟. 526

کالای مختلط با سود بیرونی.. 527

کالای مختلط با هزینة بیرونی.. 528

نیاز به انتخابهای عمومی برای رفع ناکارآمدی.. 529

فراهم کردن کالاهای عمومی و مختلط   529

حفظ منابع مشترک     530

تنظیم انحصار طبیعی   530

فراهم کردن کالای عمومی.. 531

معضل مفت سواری   531

هزینة نهایی اجتماعی کالای عمومی   532

مقدار کارای یک کالای عمومی   533

تأمین خصوصی ناکارآمد  534

تأمین خصوصی کارآ  534

اصل حدّاقل تمایز  535

اقتصاددرعمل.. 536

مبارزه با آتشسوزی وحشتناک کالیفرنیا 536

بیش تأمین عمومی ناکارآمد  537

اهداف بروکراتها(دولتیان) 537

جهل عُقلایی   538

فراهم کردن کالای مختلط با سود بیرونی.. 539

سود شخصی و سوداجتماعی   539

سود شخصی   539

سودنهایی   539

سود بیرونی   539

سود بیرونی نهایی   539

عملکرد دولت در بازار برای کالای مختلط با سود خارجی   541

تولید عمومی   542

یارانه های شخصی: 542

بن کارت    543

شکست دولت و ناکارآمدی بروکراتیک     543

مشکل تولید عمومی   544

مشکلات مربوط به یارانه‌های شخصی   544

آیا بُن یا کوپن راه‌حلّ است؟  545

خدمات مراقبت های بهداشتی.. 545

فصل ۱۷-اقتصاد محیط زیست... 549

اثرات بیرونی منفیِ آلودگی.. 550

منابع‌آلودگی.. 550

تأثیرات آلودگی.. 550

اقتصاددرعمل.. 551

روند آلودگی هوا درآمریکا: پاکتر و سالمتر. 551

هزینة شخصی و هزینة اجتماعی آلودگی.. 552

هزینة شخصی تولید: 552

هزینة بیرونی   552

هزینة نهایی اجتماعی(MSC) 552

ارزش‌گذاری هزینة بیرونی.. 552

تولید و آلودگی:  چه مقدار؟  554

حقّ مالکیّت    555

قضیة Coase. 556

کاربرد قضیة Coase. 556

عملکرد دولت در بازارِ با هزینة بیرونی.. 558

مالیّات: 558

مکتب کمبریج.. 559

هزینة انتشار  560

کنترل و تجارت    560

تراژدی منابع مشترک.... 561

استفادة پایدار از منابع تجدیدپذیر. 562

اقتصاددرعمل.. 563

فاجعة عمومی اولیّة. 563

اقتصاددرعمل.. 564

یکی از ترادژی‌های حال حاضر. 564

استفادة بیش از حدّ یک منبع عمومی.. 565

هزینة نهایی شخصی.. 565

هزینة نهایی بیرونی: 565

هزینه نهایی اجتماعی.. 566

سود نهایی اجتماعی و تقاضا: 566

تعادل بیش صیدی ماهی‌گیری.. 566

تعادل کارآ. 567

رفاه از دست رفته از بیش صیدی.. 567

دستیابی به یک نتیجه کارآ. 567

حقوق مالکیّت: 567

سهمیّة تولید. 569

سهمیّة فردی قابل انتقال (ITQs) 570

اقتصاددرعمل.. 571

کارکردITQs. 571

توماس جفرسون. 573

رونالد کواز. 574

فصل ۱۸-بازار عوامل تولید. 575

ساختمان بازار عوامل.. 576

بازار خدمات نیروی کار. 576

بازار برای خدمات سرمایه. 576

سرمایه. 577

بازار خدمات زمین و منابع طبیعی.. 577

کارآفرین.. 577

تقاضا برای عوامل.. 578

ارزش محصول  نهایی.. 578

تقاضای بنگاه برای نیروی کار. 579

تقاضای بنگاه برای منحنی نیروی کار. 580

تغییرات در تقاضای بنگاه برای نیروی کار. 581

قیمت محصولات بنگاه 581

قیمت سایر عوامل تولید  582

تکنولوژی   582

بازار نیروی کار. 583

بازار نیروی کار رقابتی.. 583

تقاضای بازار برای نیروی کار: 583

عرضة نیروی کار بازار. 584

تصمیم عرضة نیروی کار انفرادی   584

رزرو نرخ دستمزد  584

خم رو به عقب منحنی عرضه  584

اثر جانشینی   585

اثر درآمدی   585

تعادل بازار کار رقابتی   586

بازار کار با حضور اتّحادیة کارگری.. 587

اتّحادیة کارگری.. 587

تأثیر بر عرضة بازار  587

تأثیر بر تقاضای نیروی کار  587

تعادل بازار کار با اتّحادیه. 588

تک خریداری(وجود تنها یک خریدار) در بازار کار  589

اتّحادیه و تک خریداری: 590

بازار تک خریداری و حدّاقلّ دستمزد. 592

مقیاس شکاف دستمزد اتّحادیه‌ای و غیر اتّحادیه‌ای.. 593

اقتصاددرعمل.. 593

نرخ دستمزد در ایالات متّحده 593

روند و تفاوت های نرخ دستمزد. 594

بازار سرمایه و منابع طبیعی.. 595

بازار اجاری سرمایه. 595

اجاره در مقابل تصمیم به خرید  596

بازار اجاری زمین.. 597

بازار منابع طبیعی تجدیدناپذیر. 598

تقاضا برای نفت: 598

ارزش تولید نهایی نفت... 598

قیمت مورد انتظار نفت در آینده 598

عرضة نفت خام. 599

ذخایر شناخته شدة نفت... 599

مقیاس جاری امکانات تولید نفت... 599

انتظارات آیندة قیمت نفت... 600

تعادل در قیمت نفت... 600

قاعدة «هتلینگ» 600

اقتصاددرعمل.. 601

بازار نفت دنیا و ایالات متّحده 601

پیوست- نکات ریاضی.. 602

ارزش جاری و تنزیل.. 602

تصمیم اجاره در مقابل خرید. 602

مقایسة دلار امروز با آینده 602

ارزش فعلی‌(جاری) 602

تنزیل   603

بهرة مرکّب... 603

تنزیل مبلغی در آینده 604

ارزش جاری دنبالهای از مبالغ در آینده 604

تصمیم.. 605

فصل ۱۹-نابرابری های اقتصادی.. 608

نابرابری اقتصادی در ایالات متّحده 609

توزیع درآمد. 609

منحنی درآمد لورنز. 610

توزیع ثروت... 611

ثروت یا درآمد؟. 612

درآمد و ثروت سالانه یا عمری؟. 614

روند نابرابری.. 614

نسبت جینی.. 614

اقتصاددرعمل.. 615

ثروتمندان ثروتمندتر می شوند. 615

فقــر. 617

نابرابری در اقتصاد جهانی.. 618

توزیع درآمد در برخی از کشورهای منتخب... 618

نابرابری جهانی و روندآن. 619

نسبت جینی در جهان. 620

روند جهانی.. 620

منابع نابرابری‌های اقتصادی.. 621

سرمایه انسانی.. 622

عرضه ، تقاضا و نرخ دستمزد. 622

آیا تحصیلات و آموزش باعث درآمد بیشتر می شود؟  623

توجیه روند نابرابری بوسیلة تغییرات تکنولوژیک و جهانی شدن  624

تغییرات تکنولوژیک: 624

جهانی سازی   625

تبعیض.... 625

مقابله با نیروها 626

تفاوت در درجة تخصّص     627

مسابقه در میان سوپر استارها 627

چرا به مسابقات جایزه تعلّق می‌گیرد؟. 628

چرا جوایز اینقدر متفاوت‌اند؟. 629

مالیّات بر درآمد. 629

مالیّات پیشرونده 629

مالیّات پس رونده 629

مالیّات متناسب    629

برنامه‌های نگهداری از درآمد. 630

برنامه های تأمین اجتماعی   630

کمک هزینة بیکاری   630

برنامه‌های رفاهی   630

خدمات یارانه‌ای.. 631

اقتصاد در عمل.. 631

توزیع مجدّد درآمد، فقط ثروتمندترینها پرداخت میکنند  631

بده بستانِ بزرگ.... 632

چالش بزرگ رفاهی.. 634

فصل ۲۰-عدم اطمینان و اطّلاعات... 637

تصمیم در حالت عدم اطمینان. 638

ثروت مورد انتظار. 639

ناسازگاری با ریسک یا ریسک‌گریزی.. 639

امیدریاضی.. 640

مطلوبیّت ثروت... 641

مطلوبیّت مورد انتظار. 642

اخذ تصمیم به هنگام عدم قطعیّت... 643

خرید و فروش ریسک.... 644

بازارهای بیمه. 645

چگونه بیمه ریسک را کاهش می دهد؟  645

چرا افراد بیمه می‌خرند؟  646

چگونه شرکتهای بیمه به کسب سود میپردازند؟  647

تحلیل نموداری بیمه  647

ریسک پذیری بدون بیمه: 648

سود حاصل از تجارت    649

ریسک‌هایی که قابل  بیمه شدن نیستند  649

اقتصاد در عمل.. 650

بیمه در ایالات متّحدة آمریکا 650

اطلاعات شخصی.. 651

اطّلاعات نامتقارن:  مثال‌ها و مشکلات... 651

انتخاب نامطلوب    652

بازار خودروهای دست‌دوّم  652

مشکل لیمو و بازار اتومبیلهای دست‌دوّم  653

بازار اتومبیل دست دوّم با ضمانت فروشندگان  655

علامت دادن. 656

تعادل شراکتی و تعادل جدا ازهم.. 656

بازار برای تسهیلات(وام) 657

علامت‌دهی و غربال‌گری در بازار برای تسهیلات    658

بازار بیمه  659

عدم قطعیّت اطلاعات و دست‌های نامرئی‌ 660

اطّلاعات به عنوان یک کالا.. 660

بازار انحصاری که بر عدم قطعیّت غلبه می‌کند. 661

پیوست -نظریّة تصمیم.. 664

پیامد. 666

حالت طبیعت... 666

منابع مترجم در تألیف.... 669

 

 

 

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved