ویروس کرونا‌: رهبری و بهبود کسب وکار بینش های که از هاروارد بیزینس ریویو نیاز دارید.
نویسنده:
نویسندگان هاروارد بیزینس ریویو
مترجم:
محمدرضا زالی، مرضیه طهماسبی، مینو ظهیرالدینی
سال نشر:
1401
صفحه:
150
نوبت چاپ:
1

این کتاب درباره ماهیت رهبری در بحران کرونا و بینش‌های مورد نیاز درباره چگونگی رهبری  کسب و کار در این موقعیت جدید و آشوب است.  فصل‌های 14 گانه این کتاب در چهار بخش اصلی تنظیم شده است:. بخش اول: رهبری کسب و کار، بخش دوم: مدیریت محیط کاری،  بخش سوم: خود-مدیریتی و در بخش آخر نگاهی به دوران پسا کرونا شده است. البته در برخی موارد نیز زیرنویس هایی از جمله رفتار‌ها و اقدامات کارآفرینانه مقطعی و یا مستمر بعضی از رهبران کارآفرین ایرانی در دوران اوج شیوع کرونا در کشور، توسط مترجمین به کتاب افزوده شده است.

به هر حال با گذشت بیش از دو سال از سال‌های وحشت و تاریکی بحران کووید-19، و پس از واکسیناسیون گسترده مردم و در نتیجه کاهش چشم گیر مبتلایان به کرونا، اما این بیماری  همه گیر همچنان در کنار ما زیست می‌کند. لذا ما باید همچنان گوش بزنگ و آماده باشیم تا در صورت بروز بحرانی جدید به سرعت و با چابکی و آمادگی بیشتری با آن رو به رو شویم.

این کتاب دستورالعمل‌های کاربردی و عملی برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها و استارت آپ ها، مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها جهت رویارویی با بحران کرونا و دوران پسا کرونا ارائه می‌نماید. همچنین مطالعه این کتاب برای پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های کارآفرینی(به ویژه برای دورس "رفتار کارآفرینانه"، "نظریه‌های کارآفرینی")، کسب و کار، و سایر رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری مانند اقتصاد و جامعه شناسی، مدیریت  و علوم تربیتی توصیه می‌شود.

 

 مقدمه مترجمین 7

مقدمه: توسعه دیدگاه‌تان در خصوص رهبری بحران 17

بخش اول: رهبری کسب و کار 21

فصل 1: رفتارهای چهارگانه رهبران برای مدیریت بحران 23

رفتار اول: سریع و دقیق تصمیم‌گیری کنید 24

رفتار دوم: به‌طور قابل توجهی انطباق‌پذیری داشته باشید 25

رفتار سوم: به مشتریان تان اطمینان دهید. 26

رفتار چهارم: برای اثرگذاری مشتاق باشید 28

تیم تان را برای رهبری بحران آموزش دهید 30

جمع‌بندی نهایی 31

فصل 2: تعهدات قانونی شرکت‌ها در بحران کرونا چیست؟ 33

مطلع باشید 34

در برقراری ارتباطات و قوانین بهداشتی سخت گیری کنید 34

محدودیت‌های بازگشت به کار را در نظر بگیرید 35

به وظایف مراقبتی کارفرمایان آگاه باشید 36

مرخصی‌ها و پرداختها را ارزیابی کنید 37

فشار روانی و اضطراب را کاهش دهید 38

حریم خصوصی افراد را حفظ کنید 38 39

جمع‌بندی 39

فصل 3: رهبران واقعی در بحران‌ها ساخته می‌شوند 41

برای افراد هدف و نقش تعیین کنید 43

بر تجربه گرایی و یادگیری تاکید کنید. 45

به خویشتن و تیم خود انرژی و هیجان بدهید 47

جمع‌بندی 49

بخش دوم: مدیریت نیروی کار 51

فصل 4: پرسش‌ها و پاسخ‌های  پانزده گانه  درباره دورکاری 53

1. مجله کسب و کار هاروارد: آیا سازمان‌ها برای این گذار ناگهانی آماده هستند؟ 54

2. اولین چیزی که مدیران و رهبران می‌توانند انجام دهند تا به کارکنان خود کمک کنند، چیست؟ 54

3. چگونه باید کارکنانی که با دور کاری آشنا نیستند را از لحاظ ذهنی و روانی آماده کرد؟ 54

4. این بررسی‌ها چگونه باید انجام شود؟ به صورت گروهی؟ انفرادی؟ از طریق تماس تلفنی؟ یا تماس ویدئویی ؟ 55

5. "کار در خانه" چگونه بر سلامت روانی تاثیر می‌گذارد؟ کارفرمایان چگونه میتوانند مطمئن شوند که کارکنان شان متمرکز و متعهد بوده، و شاد هستند؟ 56

6. سه فعالیت حیاتی که رهبران برای ایجاد فرهنگ خوب «دور کاری» می‌توانند انجام دهند، چیست؟ 56

7. این تغییرات چه تأثیراتی بر بهرهوری می‌گذارد؟ 57

8. اگر سیاستهای فاصله‌‌گذاری اجتماعی تا مدتی ادامه داشته باشد، چگونه بهره‌وری کارکنان را اندازهگیری کرده و گاهاً آنها را در حین کار ارزیابی می‌کنید؟ 57

9. اجازه بدهید دربارۀ جلسات مجازی صحبت کنیم. فراتراز توصیههای عمومی، بهترین اقدامات برای تشریح هدف جلسه، تعیین دستورکار جلسه، آماده سازی افراد برای حضور در جلسه و نظایر اینها کدامند؟ 58

10. هنگامیکه ارتباطات رو در رو ندارید، چگونه وظایف پیچیده را تسهیل می‌کنید و به مکالمات خود از نظر هیجانی انرژی میبخشید؟ 59

11. با توجه به تعطیلات روزانه مدارس و مهدکودکها، بحث نگهداری از کودکان چه می‌شود؟ 60

12. ما درباره ارتباطات داخلی صحبت کردیم ولی برای افرادی که با مشتری سر و کار دارند چه توصیههای دارید؟ 60

13. در سازمان‌هایی که ترکیبی از کارکنان و کارگران است چه کار باید کرد؟ یا برای همکارانی که به‌طور مناسب مجهز نشدهاند چه اقدامی باید انجام داد؟ 60

14. اگر احساس کنید که با وجود انجام بهترین تلاشهای خود، کارمندی همچنان مشکل دارد_ تمرکز ندارد و تنها است_ چه کاری می‌توان انجام داد؟ 61

15. آیا  فکر میکنید که این بحران، مسیر همه تیمها و سازمان‌ها را رو به جلو تغییر دهد؟ 61

جمع‌بندی 62

فصل 5: چگونه میتوان تعدیلهای کرونایی را با دلسوزی مدیریت کرد 63

کارشناسان چه می‌گویند؟ 63

رهبران: درباره ضرورت تعدیل نیروی انسانی تامل کنید 64

اطلاعات را جمع آوری کنید 65

محدودیت‌های خود را درک کنید 65

مراقب لحن کلام تان باشید 66

رک، اما انسانی باشید 66

پیشنهاد کمک بدهید ولی قول بیش از حد نه 67

شفاف باشید 67

خودتان را ازفشارهای روانی برهانید 68

بر سلامتی خود تمرکز کنید 68

جمع‌بندی 68

فصل 6: تست کووید-19 کارمندتان مثبت شده است، چه اقداماتی باید انجام دهید؟ 71

جمع بندی 74

فصل 7: هنگامیکه فروشگاهها امکان تعطیلی ندارند، چگونه کارکنان خود را ایمن نگه دارند؟ 75

با تمرکز و سادهسازی فشار کاری را کم کنید 76

استاندارهای شفاف ایمنی را اجرا کنید 77

توانمندسازی کنید و بهبود مستمر داشته باشید 78

با منابع مازاد کار کنید 78

به همکارانتان احترام بگذارید 79

مشتریان و کارکنان را نسبت به سهامداران اولویت دهید 80

جمع‌بندی 80

بخش سوم: خود مدیریتی 83

فصل 8: در شرایط سخت، چگونه فشار روانی خود را مدیریت کنید؟ 85

نفس عمیق بکشید! 86

خوب بخورید و بخوابید 88

ارتباطات ایجاد کنید 89

هدف خود را بیابید 90

جمع‌بندی 91

فصل 9: سه نکته برای پیشگیری از تحلیل رفتگی روانی ناشی از دورکاری 93

مرزهای فیزیکی و اجتماعی خود را حفظ کنید 95

مرزهای زمانی خود را تا حد ممکن حفظ کنید 95

روی مهم‌ترین کارهای خود تمرکز کنید 96

جمع‌بندی 97

فصل 10: نام این احساس ناراحتی‌تان، اندوه است! 99

هاروارد بیزینس ریویو: مردم در شرایط حاضر احساسات متفاوتی را تجربه می‌کنند، آیا می‌توان بعضی از این احساسات را اندوه نامید؟ 100

شما بیان داشتید که ما بیش از یک نوع اندوه را احساس می‌کنیم؟ 101

مردم چگونه می‌توانند این اندوهها را مدیریت کنند؟ 101

ما زمانی که احساس اندوه می‌کنیم دچار درد جسمانی و تنش ذهنی می‌شویم. آیا تکنیکهایی برای مقابله و کاهش شدت آن وجود دارد؟ 102

توصیه تان به کسی که این مطالب را خوانده و هنوز غرق اندوه است، چیست؟ 104

به روشی منظم؟ 105

جمع‌بندی 106

بخش چهارم: نگاه به آن سوی بحران کرونا 107

فصل 11: اطمینان پیدا کنید که ارتباط با مشتری تا دوران پسا کرونا حفظ می‌شود 109

شرکت خود را انسانی کنید 111

به مشتریان آموزش دهید که چگونه می‌توانند با شرکت تان تعامل داشته باشند 112

به مشتریان تان اطمینان خاطر بدهید ارزشهایی که شرکت ارائه می‌کند، تداوم خواهد داشت 113

ارزش{پیشنهادی} را که کسب و کارتان برای مصرف کنندگان فراهم میکند، متحول کنید. 113

با آینده مواجه شوید 115

جمع‌بندی 116

فصل 12: درک شوک اقتصادی بحران کرونا 117

چشم انداز تاریک، قابلیت دید کمتر 118

بررسی منحنی شوک اقتصادی 119

سازوکار‌های خسارت را بدانید 122

نوآوری برای خروج از شوک اقتصادی 125

جمع‌بندی 126

فصل 13: پس از ویروس کرونا، حمایت از نیروی کار در ایالات متحده چگونه خواهد بود؟ 129

جمع‌بندی 135

فصل 14: ما بیشتر از هر زمان دیگری به تصویرپردازی نیاز داریم 137

1. اختصاص زمان برای تامل 141

2. سوالات فعال و باز از خود بپرسید 141

3. به خود اجازه بازی کردن دهید 142

4. سیستمی برای به اشتراک گذاری ایده‌ها طراحی کنید 143

5. در جستجوی ناهنجاری‌ها و اتفاقات غیرمنتظره باشید 144

6. آزمایشگری را تشویق کنید 145

7. امیدوار بمانید 146

جمع‌بندی 147

منابع 149


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved