بررسی پارامترهای ماژول حسابداری صنعتی در منابع سازمانی(ERP)
نویسنده:
حسین ناصری - حدیث متقی پیشه- مجید استیلایی
مترجم:
سال نشر:
1400
صفحه:
154
نوبت چاپ:
1

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارش ها و بررسی راه های تولید، روش های تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند. مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، یا حسابداری بهای تمام شده، بهای تولیدات را محاسبه می کنند و کنترل خمود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کنند

مقدمه

حسابداری صنعتی

خلاصه ایاز سیر تحول حسابداری صنعتی

سیستم های متن باز

روش های ارزیابی سیستم های متن باز

سیستم های اطلاعاتی برنامه ریزی جامع منابع سازمان

مفهوم و تعریف سیستم ERP

تاریخچه ظهور و تکامل سیستم ERP

تاریخچه و سیر تحولسیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP

مدل های ارزیابی آمادگی برای پذیرش سیستم  برنامه ریزی منابع سازمان

سیستم های اطلاعاتی دهه 1960

سیستم های اطلاعاتی دهه 1970

سیستم های اطلاعاتی دهه 1980

سیستم های اطلاعاتی دهه 1990

سیستم های اطلاعاتی دهه 2000

تفاوت سیستم های اطلاعات مدیریت با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

اهداف ERP

دلایل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان

روش اجرای برنامه ریزی منابع سازمان

چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

هزینه های طی چرخه عمر سیستم برنامه ریزی سازمان

هزینه های تصمیم گیری

مزایای پیاده سازی سیستم ERP

عوامل کلیدی موفقیت

رویکرد عوامل حیاتی موفقیت

ابعاد مختلف عوامل کلیدی موفقیت

شناسایی CSFها

مزایای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت

عوامل کلیدی موفقیت پروژه های پیاده سازی ERP

منافع و ریسک های پیاده سازیسیستم ERP

مزایا و منافع استقرار سیستم ERP

علت گرایش سازمان به ERP

نیازمندی های پیاده سازیERP

هزینه های استقرار سیستم ERP

راهبردها و رویکردهای استقرار سیستم های ERP

عوامل حیاتی موفیت استقرار سیستم  ERP

چالش های اجرا و پیاده سازی سیستم های ERP

مزایای ایجاد شده در حسابداری حاصل از پذیرش سیستم ERP

تحلیل بازارERP

معرفی لیست سیستم ها  و ماژول های شرکت  SAP,ORACEL و TEC

1) اندازه گیری هزینه

الف) گردآوری داده های هزینه

خصوصیات ABC در سیستم های ERP

معرفی نرم افزارهای مورد مطالعه

Adempiere

GNUE

Jfire

بررسی پیشینه پژوهش ها د رزمینه استفاده نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی د رحسابداری مدیریت

فقدان موضوعات هزینه مناسب

SAP R/3

ماژول های اصلی

مازول کنترلی (SAP CO)

کنترل موضوع هزینه شامل هزینه حصول به صورت دوره ای، هزینه محصول به صورت سفارش

بخش های عمده ماژول کنترلی

مروری بر اجزاری اصلی ماژول کنترلی

ملاحضات پیکربندی اولیه برای اجرای ماژول مالی(FI)

محیط تجاری ، جدول حساب، سال مالی و پول های رایج

نقاط یکپارچگی ماژول مالی

ملاحظات پیکربندی اولیه برای اجرای ماژول کنترلی(CO)

دامنه های اعداد

ABC تحلیلی انفرادی در مقابل ABC یکپارچه

نقشه راه کاربردABC در نرم افزارERP

طراحی نرم افزار کارکرد محور

تحلیل ساختاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی حسابداری

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved