جامعه‌شناسی ورزش -
نویسنده:
محمدرسول خدادادی، ابوالفضل بجانی، رضا شهبازی
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
216
نوبت چاپ:
1

اجتماعی شدن از طریق ورزش، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توسط جامعه شناسان ورزش مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوع‌ها و حیطه‌های دیگر مرتبط با جامعه‌شناسی ورزش شامل؛ ورزش و هویت ملی، جهانی شدن و مسابقات ورزشی، رسانه‌های جمعی و اجتماعی، مهاجرت و ورزش، تجاری‌سازی در ورزش، خشونت و ورزش، جنسیت و نژاد، قومیت و ورزش، ورزش و سوء مصرف دارو است.

کتاب حاضر ازسیزده فصل تشکیل شده است که به نوبه خود یکی از جامع‌ترین کتاب‌های موجود در حیطه جامعه‌شناسی ورزش می‌باشد.

مقدمه/1

فصل اول:درآمدی بر جامعه‌شناسی ورز/3

چرا ورزش به جامعه‌شناسی نیاز دارد/4

چرا جامعه‌شناسی به ورزش نیاز دارد؟/6

جامعه‌شناسی ورزش/7

استفاده از جامعه‌شناسی برای مطالعه ورزش/10

فصل دوم:مفهوم ورزش‌های همسان، آماتور و حرفه‌ای/21

ورزش‌های همسان/22

ورزش آماتور/28

ورزش حرفه‌ای/30

مصرف ورزش/32

فصل سوم:انحراف، شرط‌بندی، خشونت و ناتوانی در ورزش/37

انحراف در ورزش/38

مباحث کلاسیک تئوری انحراف در ورزش/39

تقلب/43

سوء مصرف مواد مخدر/43

شرطبندی//44

شرط‌بندی در ورزش/45

خشونتدر ورزش/50

ورزش معلولین/50

فصل چهارم:قومیت و تناسب اندام در ورزش/57

قومیت در ورزش/58

ورزش و هویت قومی/58

روابط ورزشی و قومی//60

ورزش و تناسب اندام/ 63

فصل پنجم:جامعه‌شناسی آرایشی و ورزش جوانان/67

جامعه‌شناسی آرایشی//68

تئوری فرآیند‌های متمدن‌سازی/69

متمدن‌سازی در ورزش‌های مدرن/70

جامعه‌شناسی آرایشی ورزش و منتقدان آن/ 71

انتقاد و آزمایش الیاس/71

ورزش جوانان/72

فصل ششم:ورزش و جنسیت/79

ورزش و جنسیت/80

تحولات تاریخی و جنسیت ورزش/83

ورزش، جنسیت، قدرت و فیزیک بدنی/84

ورزش، جنسیت و ایدئولوژی رقابت/85

فصل هفتم:سلامتی و ورزش/89

سلامتی و ورزش/90

تمرین بدنی، ورزش و سلامتی/90

اپیدمیولوژی آسیب‌های ورزشی/92

فصل هشتم:ایدئولوژی و نژاد در ورزش/95

ایدئولوژی و ورزش/96

نژاد و ورزش/99

ورزش و نژاد به عنوان پدیده اجتماعی/99

علوم نژادی و امپراتوری/100

ورزش، نژاد و مبارزه برای آزادی/101

کلیشه‌ها و بازگشت علوم نژادی در ورزش/103

ورزش و نژاد امروزه/105

فصل نهم:روابط اجتماعی و دیپلماسی در ورزش/107

مسئولیت اجتماعی/108

مدل‌های مسئولیت‌ اجتماعی کارول/109

نظریه اجتماعی و ورزش/111

ماهیت سیاسی ورزش/112

دیپلماسی/ 114

دیپلماسی عمومی/115

دیپلماسی فرهنگی/116

دیپلماسی اقتصادی/117

دیپلماسی رسانه‌ای/117

دیپلماسی مجازی/118

دیپلماسی ورزشی/118

ورزش به عنوان هنر/119

فرضیات اخلاقی نهفته در ورزش/120

فصل دهم:ورزش و فرهنگ/123

ورزش و فرهنگ/124

ورزش و «تغییر فرهنگی» در جامعه‌شناسی/124

ظهور فرهنگ ورزشی و جامعه‌شناسی فرهنگی ورزش/126

ابعاد ورزش و فرهنگ/127

ورزش و فرهنگ: در آینده/136

فصل یازدهم:کارکردهای جامعه‌شناسی در ورزش/139

ورزش و هویت/140

ورزش و سرمایه اجتماعی/144

ورزش و طبقه اجتماعی/146

ورزش و طبقه اجتماعی: زمینه تاریخی/147

ورزش و طبقه اجتماعی: حساب‌های نئو مارکسیستی/148

فرهنگ‌های ورزشی: طبقه اجتماعی، ساختار‌ها و بازتولید/149

ورزش و بدن/152

ورزش و شهر/155

ورزش و محیط‌زیست/157

ورزش و دولت/159

فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌های ورزشی/164

ورزش و ناسیونالیسم/168

ورزش و مذهب/173

ورزش و اجتماعی شدن/177

اجتماعی شدن در ورزش/179

اجتماعی شدن خارج از حوزه ورزش/180

اجتماعی شدن از طریق ورزش/181

فصل دوازدهم:صنعت ورزش/189

صنعت ورزش/190

تیم‌های ورزشی و لیگ‌ها/192

ورزش و رسانه/193

حامیان و تولید کنندگان/195

سلبریتی‌های ورزشی/196

اندازه و وسعت صنعت ورزش/197

فصل سیزدهم:ورزش مجازی/199

ورزش مجازی/200

پیشرفت ورزش مجازی/201

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی تربیت بدنی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved