درآمدی بر پدیدارشناسی در علوم زیستی
نویسنده:
بیک من-منسفلت
مترجم:
علیرضا کوچکی-عبدالمجید مهدوی دامغانی-مسعود دهقان
سال نشر:
1381
صفحه:
144
نوبت چاپ:
1

علوم رايج امروزي عمدتا بر بينش خردنگر و يكسويه استوار است و كمتر جامع نگري و تعامل حوزههاي مختلف علمي ـ انديشه اي در آن منظور است. اين موضوع به خصوص در علوم تجربي و به ويژه علوم زيستي بيشتر آشكار است. به نظر مي رسد در آينده نزديك چنين ديئگاهي كه تجلي نگرش مكانيستي به علوم است كم كم جاي خود را به ديدگاههاي جامع نگر و تلفيقي خواهد داد و آثار چنين تفكري از هم اكنون ظهور پيدا كرده است. بدين ترتيب ضرورت شامل كردن حوزه هاي مختلف انديشه در سرفصل دروس دانشگاهي به ويژه در علوم زيستي بيش از پيش احساس مي شود. چنين نيازي مترجمان را بر آن داشتكه به عنوان نخستين گام، متني جهت آشنا كردن دانشپژوهان علوم زيستي با برخي مباني فلسفي مربوط به اين امر تهيه نمايند . كتاب درآمدي بر پديدارشناسي در علوم زيستي مشتمل بر دو بخش است. بخش نخست آشنايي با انديشمندان پديدارشناس و آرا و نظريات آنها است و در بخش دوم به شكل مشروح نظرات گوته انديشمند آلماني و به ويژه مطالعات پديدارشناسانه وي در حوزه علوم گياهي آمده است. مترجمان به ضرورت متن توضيحاتي را به شكل پاورقي افزوده اند كه به خواننده جهت درك بهتر متن كمك خواهد كرد

توسعه علم غربی/13

موقعیت پدیدارشناسی/34

پدیدارشناسی گوته ای/76

ارکان مختلف سمینارهای صبح/121

تمرین ذهنی/126

نظریه رنگ های گوته/131

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پایه زیست شناسی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved