آموزش ازدواج موفق(راهنمای مربیان) -
نویسنده:
دکتر الهام فتحی
مترجم:
-
سال نشر:
1402
صفحه:
210
نوبت چاپ:
1

این کتاب در دو بخش نظری و کاربردی ارائه شده است. در بخش نظری، هدف این کتاب آشنایی مدرسان با سیر تحول خانواده در ایران و جهان و در همین راستا اهمیت و ضرورت، ماهیت و شکل های مختلف برنامه های آموزش ازدواج است. در بخش کاربردی، هدف کتاب ارائه راهنمای عملی برای اجرای موفقیت آمیز برنامه آموزش ازدواج پیشگیری از جدایی و تحکیم روابط زوجی است. در بخش راهنمای عملی به صورت گامبه گام با نحوه اجرای برنامه آشنا می شوید. در بخش مقدمه در مورد نحوه معارفه و آشنایی با شرکت کنندگان، مدرس، برنامه و قواعد اساسی در جلسات توضیح داده شده است. در ساعت اول آموزش چهار الگوی ارتباطی منفی و نحوه مقابله با این الگوها ارائه شده است. در ساعت دوم مهارت های ارتباطی بسیار مهم که در اغلب برنامه های آموزش ازدواج مورد تأ کید است از قبیل مهارت گوینده - گوش دهنده فعال و تکنیک وقت استراحت آموزش داده می شود. در ساعت سوم با نحوه آموزش مسائل پنهان افراد که در رابطه زوجی نقش کلیدی ایفا می کنند و با رخدادهای هرچند کوچک میتوانند تعارض ایجاد کنند آشنا می شوید. در ساعت چهارم نحوه آموزش تکنیک حل مسئله و مراحل انجام آن آموزش داده می شود.

در ساعت پنجم آموزش قواعدی برای ارتقای رابطه مورد تأ کید است. در ساعت ششم و هفتم با استفاده از تکنیک های متفاوت، نحوه آموزش مهارت هایی که منجر به شادی و نشاط رابطه است؛ یعنی سرگرمی و تفریح و تقویت روابط عاشقانه آموزش داده می شود. در ساعت هشتم به جهان بینی مخاطبین و در ساعت نهم به نقش انتظارات در میزان رضایت از رابطه زوجی توجه میشود. در ساعت دهم می آموزید که چگونه میتوانید به زوجین آموزش دهید تا بتوانند خطاهای کوچک و بزرگ همسر خود را ببخشند. در ساعت یازدهم و دوازدهم نیز نحوه تقویت دو ستون مهم رابطه؛ یعنی دوستی و تعهد به زوجین آموخته می شود. نحوه آموزش این مهارتها با استفاده از کاربرگ ها، اسلایدها، کلیپ ها و سایر تکنیک ها همراه بوده و می تواند مدتزمان آموزش را مهیج و خلاقانه سازد. توجه به این نکته ضروری است که مطالعه این کتاب به تنهایی برای آشنایی و اجرای برنامۀ آموزش ازدواج کافی نیست و شرکت در دوره آموزشی این برنامه ضروری بوده و مطالعه کتاب 12 ساعت تا ازدواجی باشکوه نیز پیشنهاد می شود. 

 

بخش نظری

بخش عملی

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت پنجم

ساعت ششم

ساعت هفتم

ساعت هشتم

ساعت نهم

ساعت دهم

ساعت یازدهم

ساعت دوازدهم

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی روانشناسی
روانشناسی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved