بررسی بیان ژن‌ها و پروتئین‌های گیاهان در واکنش به تنش‌ها -
نویسنده:
سدابه جهانبخش‌گده‌کهریز، سیده‌یلدا رئیسی‌ساداتی
مترجم:
-
سال نشر:
1402
صفحه:
416
نوبت چاپ:
1

یکی از رویکردهای اساسی در شناخت مکانیزم مقاومت گیاهان در واکنش به تنش ها، از جمله تنش های زیستی، بررسی و شناخت ژن ها و پروتئین های درگیر در این فرآیند می باشد. به طور کلی گياهان به هنگام مواجهه با تنش هاي غير زیستی بيان ژن هاي پاسخ دهنده به تنش ها را فعال می نمایند. پاسخ گياهان به تنش ها مي تواند در سطح مولكولی- سلولی و اندام های گياه باشد. اين پاسخ ها ممكن است سبب افزايش تحمل تنش در گياه گردند.

در گیاهان، پاسخ به تنش‌های محیطی در تمام سطوح اتفاق می‌افتد که شامل پاسخ‌های سلولی، تغییر متابولیسم و تغییر در سطح مولکولی می‌باشد. گیاه هنگام مواجهه با تنش های محیطی ابتدا بایستی از طریق سیگنال های ویژه ای که ممکن است برای تنش ویژه، اختصاصی باشد یا نباشد به وجود تنش های محیطی آگاه گردد.

تنش های محیطی بر ترارسانی سیگنال های درون گیاه اثر گذاشته و منجر به تغییرات وسیعی در متابولیسم سلولی، که مستلزم تغییر در بیان هزاران ژن است، می شوند. مکانیسم گریز یا تحمل تنش ها تنها در ژنوتیپ های خاصی دیده می شوند و جزء پاسخ های عمومی تمام گیاهان نیستند. این ژنوتیپ ها با اندازه گیری میزان پاسخ مقاومتی گیاهان تحت شرایط تنش شناسایی می شوند.

انتظار می رود که این کتاب بتواند به دانشمندان رشته‌ های فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی مولکولی، تولید و ژنتیک گیاهی و به نژادی در دستیابی به هدف اصلی تولید گیاهان مقاوم به تنش های محیطی به شیوه ای پایدار و کارآمد، به منظور به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی و تأمین مقادیر غذایی با کیفیت مورد نیاز جمعیت در حال رشد، کمک کند.

 

پیشگفتار/7

 فصل اول: مکانیسم های مولکولی درگیر در تنش های غیرزیستی/9

 فصل دو: تنش خشکی در گیاهان و مکانیسم های مولکولی/47

 فصل سوم: تنش شوری و  پاسخ موکلولی در گیاهان/107

 فصل چهارم: مکانیسم های مولکولی درگیر در تنش فلزات سنگین/155

 فصل پنجم: اثرات تنش های نوری در گیاهان و مکانیسم های مولکولی/211

 فصل ششم: تغییرات بیوشیمیایی و مکانیسم های مولکولی در پاسخ به تنش ازن/231

 فصل هفتم: مکانیسم های موکلولی و پاسخ به تنش گرمایی در گیاهان/247

 فصل هشتم: مکانیسم های موکلولی و پاسخ به تنش سرمایی در گیاهان/281

 فصل نهم: مکانیسم های مولکولی تحمل به سیل/309

 فصل دهم: مکانیسم های تحمل به کمبود مواد مغذی/323

فصل یازده: مکانیسم های مولکولی درگیر در تنش های زیستی/341

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved