جامعه شناسی سیاسی بازارسنتی در ایران معاصر
نویسنده:
علی دارابی - مسعود مطلبی
مترجم:
سال نشر:
1403
صفحه:
257
نوبت چاپ:
1

 تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی ایران معاصر، شاهد ظهور و نقش آفرینی جریان‌ها، گرو ه‌ها، نهادها و تشکل‌هایی سیاسی – اجتماعی و اقتصادی چندی است. هر یک از جریان‌ها، گروه‌ها و تشکل‌ها، بنا بر مقتضیات زمان و بسترهای فکری، اجتماعی و اقتصادی خود، روابط متفاوتی با ساخت سیاسی برقرار کرده و در تحولات و پویش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رقابت و مشارکت داشته اند. یکی از این نهادها و گروه‌ها، نهاد بازار سنتی و بازاریان است. بازاریان که از لایه های اجتماعی قدیمی ایران محسوب می‌شوند، در اتحاد سازمانی و تاریخی با روحانیت شیعه در هر نوع حرکت اجتماعی و سیاسی، همواره همسو و دارای تفکر مشترکی بوده‌اند. وقتی در شهر شایع می‌شد دکان‌ها را بسته اند یا بازار به حال تعطیل درآمده، مردم حتی عوام هم، می فهمیدند که اعتراضی در بین است و ماجرایی در حال وقوع است. معروف است که بازار، سنگر سنتی اسلام است و روحانیت با اتحاد بازاریان در طول تاریخ و مخصوصاً در دوره اخیر، بیشترین نقش را در تاریخ تحولات ایران داشته اند. آن‌ها با اتحاد یکدیگر در جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسامی نقش بسزایی داشته اند؛ تا جایی که به طور قاطع می‌توان گفت: یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های انقلاب اسلامی سال1357 بوده است.

 

فصل اول: چیستی و مفهومشناسی بازار سنتی و بازاریان

فصل دوم: پیشینه مطالعاتی و نظری

فصل سوم: روابط متقابل بازار سنتی، حکومت و روحانیت از صفویه تا انقلاب مشروطه

فصل چهارم: بازار سنتی، تجار و انقلاب مشروطه

فصل پنجم: عصر پهلوی؛ ساخت و کنش بازار و بازاری ها

فصل ششم: بازار سنتی و فرایند سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی علوم اجتماعی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved