خـودتوسـعه‌ای راهنمای عمل توسعه مدیران و رهبران
نویسنده:
مایک پدلر . جان برگوین . تام بویدل
مترجم:
ابراهیم مزاری . رضا امیدی‌فر
سال نشر:
1403
صفحه:
364
نوبت چاپ:
100

توسعه مدیران و رهبران، همواره مورد توجه متخصصان دانشگاهی و عملگرایان بوده باوجود‌این، رویکردی که بتواند بستر توسعه مداوم مدیران و رهبران در تنوعی از شرایط و موقعیت‌های مختلف فردی و سازمانی فراهم کند، همواره جستجو شده است. خودتوسعه‌ای رویکرد جدیدی در پاسخ به این جستجو بوده که یکایک مدیران و رهبران می‌توانند به کمک تمرین‌های عملی آن، خودشان را در تراز یک مدیر و رهبر موفق، توسعه دهند.

فصل 1

فلسفه این کتاب

فصل 2

این کتاب چگونه عمل می‌کند

بخش 2

برنامه‌ریزی خودتوسعه‌ای شما

فصل 3

یک اقدام برنامه‌ریزی حرفه/زندگی

فصل 4

کیفیت های مدیران و رهبران موفق

فصل 5

از کجا شروع کنیم؟ ارزیابی اولویت‌های یادگیری خود

فصل 6

چگونگی انتخاب و استفاده از فعالیت‌ها

بخش 3

فعالیت هایی برای مدیریت خودتوسعه‌ای

فعالیت 1

حقایق خود را بدانید

فعالیت 2

شبکه‌سازی

فعالیت 3

مدیریت زمان

فعالیت 4

روزآمد سازی

فعالیت 5

یافتن یک مربی

فعالیت 6

ابزارهای ارتباطی

فعالیت 7

حقایق و فرضیات

فعالیت 8

مجله شخصی

فعالیت 9

استفاده از قدرت خود

فعالیت 12

شنیدن ساده‌انگارانه

فعالیت 13

تصمیم‌گیری

فعالیت 14

برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری

فعالیت 15

تحلیل تنظیم نقش

فعالیت 16

برنامه‌ریزی تغییر

فعالیت 17

وضعیت‌های فاجعه‌بار

فعالیت 18

تفکر اساسی

فعالیت 19

تمرین تأملی

فعالیت 20

دفاع از خود

فعالیت 21

مدیریت تعارضات

فعالیت 22

کسب بهترین از گروه‌ها

فعالیت 23

شما چگونه هستید؟

فعالیت 24

آغاز به شناسایی خود

فعالیت 25

آغاز گفت بله

فعالیت 26

کار مشارکتی

فعالیت 27

یک مربی باشید!

فعالیت 28

رهبری واقعی

فعالیت 29

زندگی اشباع شده

فعالیت 30

وضعیت‌های دشوار

فعالیت 31

آیا نگرانید؟

فعالیت 32

با خود رفتار خوبی داشته باشید

فعالیت 33

کسب آرامش

فعالیت 34

ورزش

فعالیت 35

احساسات خود را مدیریت نمایید

فعالیت 36

نقاط ثبات

فعالیت 37

تحول واقعی

فعالیت 38

آموزگار خود باشید

فعالیت 39

رئیس کیست؟

فعالیت 40

اعمال تغییر

فعالیت 41

برنامه‌ریزی اقدام

فعالیت 42

تخیل

فعالیت 43

مدیریت رو به ترقی

فعالیت 44

فراتر از "بله ... اما ..."

فعالیت 45

ایجاد ایده‌های جدید

فعالیت 46

رویکردها به خلاقیت

فعالیت 47

گزینه‌های مشخصه

فعالیت 48

هوش‌های متعدد شما

فعالیت 49

مواجهه با پیچیدگی

فعالیت 50

فقط یک دقیقه

فعالیت 51

یک ذهن هلیکوپتری

فعالیت 52

مدیریت وابستگی

فعالیت 53

یادگیری برای یادگیری

فعالیت 54

مهارت‌های مطالعه

فعالیت 55

چرخه یادگیری شما

فعالیت 56

صحبت با خود

فعالیت 57

مرور گذشته

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی مدیریت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved