اعتیاد راهی برای درمان -
نویسنده:
محمد زرنگار
مترجم:
-
سال نشر:
1397
صفحه:
159
نوبت چاپ:
1

محوراصلی توسعه همه‌جانبه و پایدار در یک جامعه، انسان سالم و قانون‌گرا است. فعالیت‌ها،طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی زمانی به ثمر و هدف می‌رسندو اجرا می‌گردند که نیروی انسانی سالم و قانون‌مدار، محور تمام آن‌ها باشد. به همیندلیل، اعتیاد به مواد مخدر یکی از عوامل بازدارنده توسعه یک جامعه است که سلامتفرد، خانواده و جامعه را به خطر می‌اندازد.باتوجه‌به ابعاد گسترده‌ای که اعتیاد در جامعه مابه خود گرفته است و مشکلاتی که از طریق آن رشد و توسعه جامعه را تهدید می‌کند،امروزه اعتیاد یکی از معضلات بزرگ جهانی و یکی از مسائل مهم اجتماعی در کشور ماتبدیل شده است. این آفت اجتماعی، علاوه بر ایجاد و گسترش رفتارهای ناسالم فردی وآسیب‌های اجتماعی، منجر به تباهی نسل جوان و نیروهای کارآمد کشور می‌شود. بنابراین،پرداختن به این مشکل اقدامی شایسته و ضروری است.

 


فصل اول:کلیاتی درباره اعتیاد

اهمیت موضـوع

نظریه‌های مورداستفاده در زمینهپیشگیری از اعتیاد

گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۱۹

افزایششدت و پیچیدگی وضعیت جهانی موادمخدر

گزارشمصرف مواد مخدر در ایران

بیماریبه نام اعتیاد

رهاییاز اعتیاد

روشهای درمان اعتیاد

تعریفاعتیاد

مراحل شکل‌گیری اعتیاد

چرخه اعتیاد

تعریف معتاد

ویژگی‌های شخصیت معتاد

مراحل اعتیاد

عوارض اعتیاد

حالت های مختلف مصرفمواد

معیارهای تشخیص اعتیاد

سوء مصرف

معتاد مجرم نیست بیمار است

فصل دوم: آشناییبا انواع مواد مخدر

تعریف مواد مخدر

آثار مواد مخدر بر مغز

دسته‌بندی مواد اعتیادآور

مواد اعتیادآور استنشاقی

فصل سوم :درمان اعتیاد

بهبودی

عود

روش های درمان اعتیاد

ساختار اجرائی

فصل چهارم : انجمن معتادان گمنام

منابع و مآخذ

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی علوم اجتماعی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved