تربيت و هرس درختان سيب و گلابی
نویسنده:
فورشي-الفرينگ-استيبنز
مترجم:
دكتر نعمت‌ا... اعتمادي-مهندس علي‌اكبرابذل
سال نشر:
1385
صفحه:
179
نوبت چاپ:
1

فصل 1........................................................................................................... 1

رابطه ميوه دهي ورشد رويشي............................................................................ 1

منابع.............................................................................................................. 5

فصل 2........................................................................................................... 7

مديريت نور....................................................................................................... 7

منابع.............................................................................................................. 14

فصل 3........................................................................................................... 15

اثرات فيزيولوژيكي هرس..................................................................................... 15

منابع.............................................................................................................. 21

فصل 4........................................................................................................... 25

انواع برشهاي هرس........................................................................................... 25

سربرداري........................................................................................................ 26

حذف كامل....................................................................................................... 28

هرس سيخك.................................................................................................... 29

روشهاي مكانيكي پرچين و سرشاخه زني.............................................................. 30

منابع.............................................................................................................. 32

فصل 5 .......................................................................................................... 33

قدرت رشد....................................................................................................... 33

عادتهاي ميوه دهي........................................................................................... 38

عادتهاي رشد رويشي........................................................................................ 40

باردهي........................................................................................................... 45

تراكم............................................................................................................... 45

برشهاي هرس.................................................................................................. 52

زمان انجام هرس............................................................................................... 53

خلاصه مطالب................................................................................................... 53

منابع.............................................................................................................. 54

فصل 6........................................................................................................... 55

هرس تابستانه................................................................................................. 55

دلايل انجام هرس تابستانه.................................................................................. 56

روشهاي هرس تابستانه..................................................................................... 58

زمان انجام هرس............................................................................................... 58

نوع و شدت هرس تابستانه................................................................................. 64

هرس تابستانه از نظر اقتصادي............................................................................. 66

منابع.............................................................................................................. 68

فصل 7........................................................................................................... 69

تربيت درختان جوان سيب و گلابي........................................................................ 69

پايه خزانه اي.................................................................................................... 70

هرس در زمان كاشت......................................................................................... 70

ارتفاع سربرداري................................................................................................ 71

هرس اضافي در زمان كاشت............................................................................... 72

هرس تابستانه و تربيت در زمان توسعه تاج پوشش.................................................. 73

انتخاب پيشاهنگ.............................................................................................. 73

هرس اضافي.................................................................................................... 77

گلدهي زودرس................................................................................................. 79

هرس زمستانه وتربيت در زمان توسعه تاج پوشش................................................... 80

مديريت پيشاهنگ............................................................................................. 80

انتخاب شاخه هاي اصلي................................................................................... 82

تربيت و هرس شاخه اصلي................................................................................. 87

فوايد شاخه گستري شاخه هاي اصلي.................................................................. 88

تنظيم باردهي در درختان جوان............................................................................ 97

تربيت و هرس تابستانه....................................................................................... 98

منابع.............................................................................................................. 99

خلاصه مطالب................................................................................................... 157

واژه نامه.......................................................................................................... 161

واژه ياب........................................................................................................... 167

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
كشاورزي و منابع طبیعی کشاورزی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved