مبانی زمين شناسی مهندسی
نویسنده:
والت هم، آنتومي كلايو A.C.waltham
مترجم:
دكتر اكبر قاضی فرد - مهندس سيد نعيم امامی
سال نشر:
1395
صفحه:
352
نوبت چاپ:
4

توسعه روز افزون جوامع بشري و گسترش عمليات عمراني در كشورهاي در حال توسعه، چالش هاي جديدي را فراروي انسان قرار داده است. آهنگ پرشتاب ساخت و ساز در ابعاد مختلف و بي توجهي به اصول زمين شناسي و عدم بهره وري مناسب از توانمندي هاي زمين، بخش قابل توجهي از پروژه هاي عمراني را با ناكامي و تخريب مواجه ساخته است.

تخريب سدها و پلها و ناپايداري جاده ها از زمره اين ناكامي ها ارزيابي مي گردند. علم زمين شناسي مهندسي كه در سالهاي اخير با علوم زيست محيطي نيز قرين گرديده، امروزه بيش از پيش جاي خود را در بين دانشهاي تجربي باز نموده است.

كتاب حاضر در 40 فصل تنظيم شده است و به مباحثي با عناوين زمين شناسي و مهندسي عمران، سنگهاي آذرين، فرآيندهاي سطحي، سنگهاي رسوبي، سنگهاي دگرگوني، ساختمان هاي زمين شناسي، نقشه ها و مقاطع زمين شناسي، تفسير نقشه زمين شناسي، تكتونيك صفحه اي، خطرات موجود در لبه صفحات تكتونيكي، سنگهاي بريتانيا و هوازدگي و خاكها مي پردازد.

همچنين مباحث دشتهاي سيلابي و آبرفت ها، نهشته هاي يخچالي، تنوع هاي اقليمي، فرايندهاي ساحلي، آب زيرزميني، بررسي محلي، مطالعه دفتر در بررسي محلي، چاه هاي توده سنگ، مقاومت خاك، فروشست زمين، گسيختگي دامنه و زمين لغزشها و نقش آب در زمين لغزشها از جمله مباحثي است كه در اين كتاب به آن پرداخته شد.

اين كتاب ه عنوان يك منبع درسي براي دانشجويان زمين شناسي مفيد مي باشد.

كتاب «مباني زمين شناسي مهندسي» در 350 صفحه و به قيمت 4 هزار تومان به چاپ رسيده است.

 فصل1: زمين شناسي و مهندسي عمران/7

 فصل2: سنگهاي آذرين/15

 فصل 3: فرآيندهاي سطحي/23

 فصل4: سنگهاي رسوبي/31

 فصل5: سنگهاي دگرگوني/37

 فصل6: ساختمانهاي زمين شناسي/43

 فصل7: نقشه ها و مقاطع زمين شناسي/51

 فصل8: تفسير نقشه زمين شناسي/59

 فصل9: تكتونيك صفحه اي/ 65

 فصل10: خطرات موجود در لبه صفحات تكتونيكي/71

فصل11: سنگهاي بريتانيا/79

 فصل12: سنگهاي ايالات متحده/85

فصل13: هوازدگي و خاكها/93

فصل14: دشتهاي سيلابي و آبرفت ها/101

 فصل15: نهشته هاي يخچالي/ 109

 فصل16: تنوع هاي اقليمي/119

 فصل17: فرآيندهاي ساحلي/129

 فصل18: آب زيرزميني/137

 فصل19: بررسي محلي/ 145

 فصل20: مطالعه دفتري در بررسي محلي/153

 فصل21: چاه هاي گمانه اي در بررسي محلي/161

 فصل22: كاوشهاي ژئوفيزيكي در بررسي محلي/169

 فصل23: ارزيابي زمينهاي مسئله دار/ 177

 فصل24: مقاومت سنگ/ 185

 فصل25: مقاومت توده سنگ/193

 فصل26: مقاومت خاك/ 203

 فصل27: فرونشست زمين/213

 فصل28: فرونشست بر روي رسها/ 223

 فصل29: فرو نشست بر روي سنگ آهك/231

 فصل30: فرو نشست بر روي معادن قديمي/239

 فصل31: فرو نشست معدني/247

 فصل32:گسيختگي دامنه و زمين لغزشها/255

 فصل33: نقش آب در زمين لغزشها/263

 فصل34: گسيختگيهاي خاك و لغزشهاي جرياني/271

 فصل35: خطرات زمين لغزش/279

 فصل36: پايدار سازي دامنه/ 287

 فصل37: حفاري سنگ/297

 فصل38: احداث تونلها در سنگ/305

 فصل39: سنگ و مصالح دانه اي (خرده سنگي)/ 315

 فصل40: ضمائم/325

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved