گردشگری طبیعت: معیارهای توسعه و طراحی
نویسنده:
افشین دانه کار- بیت الله محمودی
مترجم:
-
سال نشر:
1392
صفحه:
296
نوبت چاپ:
1

اکوتوریسم، نوعی از گردشگری است که ریشه های آن به طبیعت و محیط های باز گسترش یافته است. زیبایی های طبیعی، مشاهده طبیعت بکر و زندگی حیات وحش و ماجراجویی، گردشگران بسیاری را به اقصی نقاط جهان از قطب جنوب تا قلب جنگل های استوایی کشاند.

چنین رویکردی با جدایش مفهوم اکوتوریسم از توریسم متکی بر طبیعت شکل گرفت. به این ترتیب نهضتی برای گردشگری بلااثر بر طبیعت و جوامع محلی شکل گرفت. به عبارتی اکوتوریسم پیوند دهنده دو دیدگاه تعهد شدید به طبیعت و احساس مسئولیت اجتماعی است. به همین سبب انجمن اکوتوریسم تعریف به نسبه کامل تری از اکوتوریسم ارائه می دهد. "اکوتوریسم سفر مسئولانه به طبیعت است، که محیط زیست را حفظ و رفاه مردم محلی را افزایش می دهد."

کتاب حاضر در 296 صفحه و شمارگان هزار نسخه و به قیمت 11 هزار تومان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران روانه بازار کتاب شده است.

 

فصل اول: طبیعت گردی و منابع تفرجی/ 13

تفرجگاه و منابع تفرجی/ 13

گردشگری/ 22

فصل دوم: انواع گردشگری متکی به طبیعت/ 25

گردشگری کوهستان/ 25

گردشگری جنگل/ 43

گردشگری ساحلی- دریایی/ 56

گردشگری بیابان/ 86

گردشگری آبی/ 98

گردشگری استپ/ 111

فصل سوم: معیارهای برنامه ریزی توسعه گردشگری طبیعت/ 119

معیارهای موجود برای انتخاب گردشگاه های کوهستانی/ 119

معیارهای پیشنهادی اولیه گزینش گردشگاه های جنگلی/ 125

معیارهای موجود برای انتخاب گردشگاه های آبی/ 132

معیارهای گزینش گردشگاه های طبیعی در مطالعات موردی/ 143

اقلیم و آسایش در برنامه ریزی توسعه گردشگری طبیعت/ 170

معیارهای برنامه ریزی گردشگری طبیعت/ 179

فصل چهارم: معیارهای طرح ریزی و طراحی گردشگری طبیعت/ 183

معیارهای طرح ریزی و طراحی گردشگاه های طبیعی/ 183

فاکتورهای مؤثر خاک در طرح ریزی واحدهای گردشگری طبیعت/ 196

معیارهای طراحی واحدای گردشگری طبیعت/ 204

حوزه دسترسی به گردشگاه های طبیعی/ 221

توصیه هایی در ارتباط با طرح ریزی پایدار طبیعت/ 230

فصل پنجم: ضوابط و معیارهای محیط زیستی پایش گردشگری طبیعت/ 239

ارزیابی آثار طبیعت گردی بر محیط زیست/ 239

استانداردهای زیست محیطی در فعالیت های گردشگری/ 254

شاخص های پایش و ارزیابی گردشگری طبیعت/ 268

منابع/ 275

نمایه/ 285

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی گردشگری

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved