مبانی روش تحقیق درتاریخ
نویسنده:
دکترسینا فروزش
مترجم:
سال نشر:
1392
صفحه:
312
نوبت چاپ:
1

فصل اول: مفاهیم نظری تاریخ/17

تاریخ، علم تاریخ، فلسفۀ تاریخ/17

تقسیم علوم بشری در دو سطح کلان/17

چهار مفهوم بنیادین در معرفت تاریخی/18

مؤلفه‌های اصلی شکل دهنده علم تاریخ/20

ادوار تطور فلسفه‌های نظری تاریخ/22

مارکس/23

اشپنگلر/24

تحقیق علمی/24

روش علمی/25

دلایل عمدۀ تمایز میان علوم طبیعی با علوم انسانی (تاریخ)/25

ویژگی‌های معرفت علمی/25

ویژگی‌های تاریخ نگاری علمی/26

تفاوت‌های مهم تاریخ و علوم طبیعی/26

دلایل طرفداران نظریه علم نبودن تاریخ/26

ویژگی‌های علم = علوم تجربی/ طبیعی (ویژگی‌های نسبی)/27

ویژگی‌های علوم اجتماعی/27

دلایل طرفدارن نظریه علم بودن/ علمیت تاریخ/28

پیش بینی (prevision)/30

پیشگوئی (prediction)/30

فایدۀ تاریخ/30

تبیین/31

اهمیت و جایگاه تبیین/31

انواع تبیین/33

تبیین و پاسخ به سؤالات/34

تبیین و مفاهیم مرتبط/34

شرایط كلی تبیین/36

فصل دوم: اصول و مبانی روش تحقیق در تاریخ/39

آشنایی با برخی اصطلاحات روش تحقیق/39

روش تحقیق علمی/42

مراحل تحقیق/45

انتخاب موضوع/45

کتاب‌شناسی تحقیق/47

اهمیت برگه مشخصات کتاب/48

تدوین طرح تحقیق یا رئوس مطالب/48

طرز تهیۀ طرح/48

طرح تحقیق/49

روش گردآوری اطلاعات/51

تعریف اصطلاحات و واژه ها/52

مطالعۀ اجمالی و تفصیلی منابع تحقیق/53

یادداشت برداری/ فیش برداری/53

دستهبندی و بازنگری یادداشت‌ها/55

نهایی کردن طرح/56

تنظیم، تدوین و تحریر متن/57

پاراگراف و اهمیت آن/58

ترتیب نوشتن/59

شیوهبهره‌گیری از منابع و تنظیم ارجاعات/60

چگونگی استفاده از منابع و مآخذ/61

نکاتی در شیوۀ بهره‌گیری از مآخذ/ تحقیقات/62

طرز تهیة پانویس‌ها/63

1– استناد به کتاب/66

2– استناد به مجله‌ها و روزنامه‌ها/68

طرز نوشتن و ارجاع منابع در پانویس‌ها/69

پایان نوشته/69

طرز نوشتن فهرست منابع و مآخذ/ تحقیقات/70

فهرست مطالب/73

فهرست کلی مطالب/73

فهرست كلي مطالب/73

بخش های متن/74

ویرایش و بازخوانی/77

وارسی نهایی پژوهش تحلیلی «تاریخی»/78

الف) مقاصد/78

ب) راه و روش/79

ج) تحلیل/79

د) نتیجه 79

شیوه نوشتن مقالۀ مجله/79

انواع مقاله/80

نقد و بررسی کتاب/81

مراحل بررسی کتاب/82

نکات مهم در بررسی کتاب/84

1– نقطه نظر مؤلف/84

2– عنوان و دیباچه/85

3– ساختار متن/85

4– اسلوب:/85

5– انجام کار:/86

6– صحّت اطلاعات/86

7– ساختار کتاب/86

تدوین متن بررسی/86

تصحیح متون خطی/87

طرق نسخه برداری در قدیم/88

اشکالات وارد بر نسخه برداری‌ها/88

روش‌های تصحیح متون خطی/89

روش نوشتن مقدمۀ مصحح/90

تعلیقات یک نسخه خطی باید شامل موارد زیر باشد:/92

خلاصه مراحل تصحیح متن (نسخه خطی)/93

اعلام/93

روش تحقیق تاریخی/94

اهداف یا فواید پژوهش تاریخ/95

مراحل پژوهش تاریخی/95

پیشنهاد پژوهش (طرز تکمیل پروپوزال)/103

قواعد نقطه گذاری/112

فن گزارش نویسی/117

گزارش رویداد/118

گزارش سفر/119

فصل سوم: درس گفتار: استاد دکتر علی اصغر مصدق رشتی (1)/121

مقدمه/121

متد/ روش (Method)/121

ستایل/  شیوه (style)/122

متد/ روش/122

واقعيت و حقيقت/122

تاریخ/123

اقسام حقیقت/123

منابع و رجوع به گذشته/124

منبع/  منابع/124

انواع و اقسام منابع/125

تقسيم بندی منابع با رویکردهای مختلف/125

1- منابع داخلی و خارجی/126

2- منابع دست اول، دست دوم و تحقیقات/127

3- منابع تاریخی (تاریخنگاری) و منابع در تاریخ نوشته شده (غیر تاریخنگاری)/127

منابع تحقیق تاریخ ایران/128

الف) منابع تاريخي:/128

ب- منابع غيرتاريخي (در تاريخ نوشته):/130

تقسیم بندی آرشیوها/133

فیش و فیش نویسی/134

1- چه مواردي یا مطالبی در فيش گنجانيده مي‌شود؟ 134

توصیه‌های تحقیق/135

انواع فیش کتابشناسی/136

پروپوزال یا پیشنهاد proposal136 

مشخصات پروپوزال یا پیشنهاد/138

فهرست مطالب/140

متن تحقیق/140

علت (cause) و دلیل (reason)/140

زیرنویس یا پانویس یا ارجاع در متن/140

ضمائم و ملحقات/143

نتیجه/143

فصل چهارم: درس گفتار: استاد دکتر علی اصغر مصدق رشتی (2)/145

مقدمه/145

تحقیق/145

سرفصل‌های درس/145

متد یا روش/145

منابع/147

انواع منابع غیر مکتوب/147

انواع منابع مکتوب/148

الف) منابع دست اول، دست دوم و تحقیقات جدید/148

ب) منابع داخلی  و  منابع خارجی/148

ج) منابع تاریخنگاری  و  منابع غیر تاریخنگاری/149

دسته بندی منابع تاریخنگاری و غیرتاریخنگاری/150

منابع غیر تاریخنگاری/150

منابع تاریخنگاری/153

«چگونگی نقد/ کرِتیک منابع»/158

فیش نویسی/158

فیش تحقیق/160

فیش نویسی و مسائل مرتبط با آن/160

این تشخیص چگونه به وجود می‌آید؟/161

توصیه‌های تحقیق/162

ارکان تحقیق (مسأله، فرضیه و تئوری)/163

تفاوت بینش فلسفی با بینش تاریخی/164

چارچوب کلی تحقیق/165

1- مقدمه/165

2- متن (text )/168

3- نتیجه/171

کتاب شناسی ( بیبلیوگِرافیbibliography )/172

فهرست مطالب/172

بخش و فصل (part/ بخش + Chapter/ فصل)/172

فصل پنجم: درس گفتار:  استاد دکتر عطاءالله حسنی/175

مقدمه/175

اركان ارجاع و ثبت مشخصات اثر در تحقيق/176

ارجاع زيرنويس176/

عنوان اثر (نام كتاب/ مقاله)/177

مثال برای زیرنویس در یک صفحه/178

كتابنامه/179

روش‌هاي تحقيق/181

زیرنویس/181

علائم اختصاری در زیرنویس/182

ارجاع مقاله/182

1- دايره‌المعارف/182

2- مجموعه مقالات (كتاب)/182

3- مجله/183

4- روزنامه/183

دايره المعارف/183

نکته‌های ارجاعی و کتابنامه‌ای/184

كتب مقدس در كتابنامه/184

چینش منابع در كتابنامه/185

منابع داخلي/185

منابع خارجي/185

مقالات اينترنتي در كتابنامه/185

مقاله اینترنتی/186

الف) كتابنامه/186

ب) ارجاع/ پانويس/186

فهرست مطالب: outline/186

فیش برداری/186

حقیقت در تاریخ/187

كاربرد تحقيق از لحاظ نتيجه‌دهي/187

چگونگي ارجاع سند، روزنامه و مجله در كتابنامه/188

کتاب (زیرنویس)/188

مجموعه سخنرانی‌ها/ مجموعه مقالات در یک کتاب/188

دایره المعارف/188

روزنامه/188

مجله:/188

گام‌هاي تحقيق/189

انواع علل در تاريخ/189

متغیّرها/190

مقدمه رساله (طرح تحقيق)/192

سه قسمت اصلی تحقیق/192

پاراگراف/193

فيش تحقیق/194

نکاتی را که در نگارش رساله باید رعایت کرد/195

فصل ششم: دانستنی‌های روش تحقیق در تاریخ/197

چینش منابع و مآخذ (تحقیقات) در کتابنامه/203

منابع داخلی/203

منابع خارجی/204

شناخت یعنی چه؟ چرا و چگونه تحقیق کنیم؟/205

شیوه‌های شناخت/207

ویژگی‌های شیوه‌های شناخت علمی/208

محدوده و شرایط چارچوب نظری/209

1- مدخل/209

2- تعريف چارچوب نظري/211

3- زمينه‌هاي اقبال مورخان به نظريه‌هاي جامعه‌شناختي/212

4- فوايد چارچوب نظري/214

5- محدوديّت‌ها و معضلات چارچوب نظري/216

6- راه‌هاي دستيابي به چارچوب نظري منطقي/219

7- بومي‌سازي چارچوب نظري/221

8- چارچوب نظري و مدل تحليل/223

تعریف مفهوم تحقیق/224

دلایل چرایی تحقیقات/225

اهداف انجام تحقیق‌های علمی/226

هفت تعریف از اصیل بودن تحقیق/228

چگونه تحقیق می‌کنیم؟/228

انواع تحقیق (مدل اول)/229

انواع تحقیق (مدل دوم)/232

لزوم بهرهگیری از روش منطق تحقیق نوین در مراحل چگونگی انجام یک تحقیق/233

اخلاق تحقیق/234

تهیۀ پروپوزال یا پیشنهاد تحقیق/235

انتخاب لایه‌های مختلف چگونگی انجام یک تحقیق/235

نتیجه گیری/236

معنای علت (cause) و دلیل (reason)/237

مفاهیم و اصطلاحات/238

تفاوت سؤال با مسأله/239

سؤال (question)/240

مسأله (problem)/240

پژوهش تاریخی (1)/241

10- ده شيوه پيشنهادي جهت تهيه و تدوين گزارشات تاريخي/257

11- اصول اساسي در استفاده از روش‌هاي تاريخي/260

روش تحقیق تاریخی (2)/261

نقد و ارزشيابي/263

مسائل و مشكلات/263

جهات مثبت روش‌های تاریخی/266

ده شيوه پيشنهادي جهت تهيه و تدوين گزارشات تاريخي/268

مقدمه/269

ضرورت روش تحقیق/271

ویژگی‌های تحقیق علمی/271

انواع تحقیق بر اساس هدف/272

تحقیق بر اساس ماهیت و روش تجربی/272

تحلیل محتوا/273

تعریف تحقیق/273

آغاز مناسب/273

*اولین مرحله/273

**دومین مرحله/274

***سومین مرحله/276

متغیرهای تحقیق/277

تکنیک و چگونگی گردآوری اطلاعات/282

مراحل تحقیق/282

مفاهیم در روش تحقیق تاریخی/283

تعريف روش/283

موضوع روش‏شناسى/284

فرق بین روش‌شناسی و روش تحقیق/ پژوهش/284

رابطه بین روش شناسی و هستی شناسی و معرفت شناسی/285

نسبت روش‏شناسى و نظريه/285

روش و روش‏شناسى/285

مهم‌ترین ویژگی مکتب/289

تفاوت حقیقت (actuality) و واقعیت (reality)/290

حقیقت و واقعیت در اندیشه‌های متفکران و فلاسفه/292

تفاوت حقیقت (actuality) و واقعیت (reality) از ابعاد گوناگون/293

نظرات گوناگون در تعریف «حقیقت»/295

روش‌های پژوهش و تحقیق/297

تحقیقات نتیجه‌گرا و تصمیم‌گرا/299

طبقه‌بندی تحقیق/299

انواع روش‌های تحقیق (1)/300

انواع روش‌های تحقیق (2)/301

انواع شیوۀ جمعآوری اطلاعات/302

روش تحقيق تاريخي (3)  /Historical Research311

اهمیت و ضرورت مطالعات تاریخی/312

ماهیت پدیده‌های تاریخی/313

اصول اساسی/313

مراحل تحقیق تاریخی/314

نظریات پیرامون علمی بودن تحقیق تاریخی/315

الف) نظرات مخالف/315

ب) نظرات موافق/315

منابع تحقیق تاریخی/316

نقد اسناد/317

مسائل و مشکلات موجود در روش‌های تاریخی/317

نکات مثبت روش‌های تاریخی/318

آرشیو از نظر محتوا/318

منابع تاریخنگاری/319

1- منابع مکتوب/319

2- منابع غیرمکتوب/319

منابع مکتوب/319

1- منابع تاریخنگاری/319

2- منابع غیرتاریخنگاری/320

- منابع جغرافیایی/320

- منابع سیاسی/320

- منابع مذهبی/320

- روزنامه‌ها/321

- شب نامهها/            321

- آگهیها/321

- بیانیه‌ها/ مانیفستها            /321

- اطلاعیهها/321

- اعلامیهها/321

- تذکره‌ها و  کتب رجال/321

- منابع اقتصادی/321

- دیوان اشعار/321

- متون ادبی/321

توصیههای تحقیق/321

قواعد تایپ/322

فهرست منابع و مآخذ/325

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی تاریخ

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved