تحلیل رگرسیون کاربردی
نویسنده:
دکتر محمد تقی آساد - دکتر بهرام حیدری
مترجم:
-
سال نشر:
1393
صفحه:
320
نوبت چاپ:
2

پیشگفتار / 11

مقدمه / 13

جوامع معمول در پژوهش‌های زیستی / 21

رگرسیون خطی / 69

همبستگی خطی / 97

عدد نویسی با ماتریس / 115

رگرسیون خطی با روش ماتریس / 128

رگرسیون خطی چندگانه و همبستگی جزئی / 139

رگرسیون غیر خطی / 173

بررسی شایستگی مدل رگرسیون / 188

تجزیه ضرایب مسیر / 268

تجزیه کوواریانس /   291

منابع / 318

کل منابع / 319

پیوست ها / 321

نمایه / 333

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پایه رياضی و آمار

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved