مدیریت زنجیره تأمین گردشگری
نویسنده:
هایان سونگ
مترجم:
سید مجتبی سجادی - پریسا رسولیان هروی
سال نشر:
1394
صفحه:
264
نوبت چاپ:
1

فصل اول: درآمدی بر مدیریت زنجیره تأمین در گردشگری /

پیشینه تحقیق / 2

مدیریت زنجیره تأمین / 5

مباحث اصلی TSCM / 9

چارچوب نظری / 21

خلاصه فصل / 31

فصل دوم: مدیریت تقاضا و پیش بینی / 33

مقدمه / 34

مدیریت تقاضای گردشگری / 35

پیش‌بینی مشارکتی TSC / 39

طرح سیستم‌های پیش بینی گروهی / 54

خلاصه فصل / 59

فصل سوم: هماهنگی زنجیره تأمین گردشگری / 61

دشواری‌های هماهنگی TSC / 62

اهداف ناسازگار / 64

هزینه‌های تسهیم ضعیف اطلاعات / 66

ساز و کارهای هماهنگی / 67

تسهیم اطلاعات / 75

خلاصه فصل / 83

فصل چهارم: رقابت در زنجیره تأمین گردشگری / 85

رقابت در زنجیره تأمین گردشگری / 86

نظریه بازی و کاربرد آن در رقابت TSC / 95

رقابت در یک زنجیره تأمین گردشگری / 101

خلاصه فصل / 107

فصل پنجم: رقابت زنجیره‌ها با هم / 111

رقابت زنجیره‌ها با هم / 112

چارچوب نظری بازی / 113

اثر عضویت زنجیره تأمین  گردشگری / 118

اثر ترجیح زنجیره تأمین گردشگری / 121

اثر ادغام چندبخشی / 123

اثر ادغام بین بخشی / 127

خلاصه  فصل / 131

فصل ششم: کانال‌های توزیع گردشگری / 133

زنجیره ت»ین گردشگری و کانال‌های توزیع / 134

واسطه‌های کانال / 136

ساختار کانال توزیع گردشگری / 140

توسعه کانال توزیع گردشگری / 142

اعضاء کانال توزیع گردشگری / 151

خلاصه فصل / 155

فصل هفتم: مباحث موجودی و ظرفیت زنجیره تأمین گردشگری / 157

مقدمه / 158

مدیریت ظرفیت گردشگری / 159

استراتژی‌های رزرو بیش از اندازه / 166

مدیریت درآمد / 168

فصل هشتم: مدیریت ارتباط با مشتری در زنجیره‌های تأمین گردشگری / 183

مقدمه / 184

تعاریف CRM / 185

عناصر کلیدی CRM / 188

مدیریت خدمت مشتری / 198

e-CRM / 203

خلاصه فصل / 206

فصل نهم: فناوری‌های اطلاعات ارتباطات و TSCM / 209

فناوری‌های ارتباطات اطلاعات و گردشگری / 210

گردشگری توانمندشده با ICT / 212

تإثیر ICT بر TSC ها / 217

ICT و گردشگری چین / 222

خلاصه فصل / 225

فصل دهم: جمع‌بندی و جهت گیری ‌های مطالعات آتی / 226

پیش بینی و برنامه ریزی یکپارچه TSC / 2287

هماهنگی TSC / 229

پویایی‌های TSC / 230

طراحی محصول و TSC یکپارچه / 230

TSCM توانمند با ICT / 231

مراجع و منابع /

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی گردشگری

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved